Vážeme kravatu: uzel Manhattan

V našich končinách představuje kravata ozdobný doplněk v určitých kruzích či při některých příležitostech téměř neopominutelný. Jsou ovšem i země, kde mají kravaty, které nesou kruté poselství: tak zvaná „kolumbijská kravata“ měla, jako produkt občanské války, vyděsit protivníka. Fungovala jako odstrašení či výstraha, protože se jednalo o způsob popravy, při němž oběti prořízli hrdlo a vzniklým otvorem její jazyk protáhli.

Vznik i název kravaty – česky snad správněji vázanky – mají podle všeho na svědomí Chorvati (Croatia) a to konkrétně vojáci, kteří se během třicetileté války dostaly do služeb krále Ludvíka XIII. Pod krkem nosili zvláštním způsobem zavázaný frajerský šátek, nebo spíš dlouhý pruh látky, což marniví Francouzi velmi rychle přejali, zpočátku jako výhradní součást svých uniforem. (Pro pořádek uveďme i méně citovaný zdroj, který tvrdí, že ošátkovaný oddíl chorvatských vojáků zpočátku působil na druhé straně fronty ve službách švédského krále Gustava Adolfa.) Tyto první kravaty představovaly proti v té době panujícím škrobeným límcům frivolně jednoduchý a působivý doplněk, a tak vázanku brzy nosili všichni. V pořadí hned další Ludvík na francouzském  trůně už měl dokonce svého osobního královského cravatiera, jehož výlučným úkolem bylo vázat Jeho Milosti tuto pentli pod krkem.

Vážeme uzel Manhattan

Je pravda, že většina z nás nemá sluhu ani komorníka natož pak osobního cravatiera. Ale pokud jsme minule dobře zvládli vázat uzel Windsdor (jak na to píšeme ZDE), nebudete mít s tím dnešním nejspíš problém, protože se Manhattanu říká poloviční Windsdor, což samozřejmě nemá s geografií vůbec nic společného. Hodí se k límcům s kratšími špičkami a zvládnete ho ve čtyřech krocích:

  1.  Pod krkem překřížíte širší a  delší konec kravaty přes užší a zadem ho přehněte za tím užším.
  2.  Nyní ho vytáhněte směrem nahoru a provlečte vzniklým okem kravaty. Rubovou stranu kravaty budete mít u tohoto konce nyní nahoře.
  3. Tentokrát přeložte širší konec přes užší příčně a spodem otvoru pod krkem ho vytáhněte nahoru…,
  4. … nakonec uzlem dolů, tak že širší konec překryje užší. Oběma rukama uzel stáhněte pod krk a upravte. Ani to nebolelo!
  5. Příště uvážeme uzel Pratt (Kent)