Stavby z gabionové konstrukce

Gabiony (z italštiny gabbione = velká klec) se v určité podobě objevovaly již hluboko před naším letopočtem. V podstatě se jedná o dva paralelně namontované panely se specifickou výplní, často kamením. Gabionové konstrukce slouží k tvorbě stěn pro vytvoření soukromí, plotů a zídek. Jejich obliba významně stoupá nejen v oblasti bydlení.

(2014) *** Dalo by se říci, že jedním z prvních známých použití gabionů tisíce let před naším letopočtem bylo zpevnění břehů Nilu, a to rákosovými rohožemi plných kamení a písku. Stejně naplněné rákosové nebo vrbové koše se odedávna používaly k opevnění a obraně během nejrůznějších válek po celém světě. První gabionové konstrukce z ocelového drátu (pytlový gabion) použili Italové na konci 19. století na opravu erozivního poškození břehů řeky Reno. A na počátku 20. století se používání gabionových košů v současném tvaru rozšířilo zejména k protierozivní ochraně svahů a jako prostředek vhodný k sanaci vodotečí.

K čemu všemu se gabiony využívají ve stavebnictví

V pozemním stavitelství slouží gabionové konstrukce jako bezpečnostní a ochranné ploty, hlukotěsné zdi i zpevňují svahy. Budují se z nich portály silničních a železničních tunelů, podjezdy či  nájezdy mostů, železniční náspy, zpevňují se jimi krajnice a podobně. Ve vodohospodářství se gabiony revitalizují břehy řek a vodních toků, budují dna nádrží  a přehrad i jezy.

Gabiony v soukromých objektech

Gabionové konstrukce různých tvarů a velikostí nám poslouží jak v exteriérech, tak i interiérech našich obydlí a zahrad. Využijeme je při terasování pozemku, mohou sloužit jako stěny, ploty, obklady, sloupy, obří nádoby pro keře a stromy, jako sítě pro popínavé rostliny anebo mohou stát jako dekorační prostorové prvky. (Více také ZDE)

Přednosti gabionů

* Gabionové konstrukce lze realizovat ve velmi krátké době, montují se zasucha, to znamená, že je můžeme budovat i v zimě.

* Zakládají se mělce, jsou stabilní, staticky spolupůsobí s terénem.

* Mají zcela přírodní vzhled – stanou se přirozenou součástí prostoru, můžeme je osázet a nechat prorůst kořenovým systémem stejně jako okrasné zídky.

* Nenarušují přírodní vodní režim, proto se mohou stát i součástí vodních prvků v zahradě.

* Jsou dokonale ekologické, neboť je lze rozebrat a materiál opětovně využít.

* Lze je dodatečně prodlužovat bez pracovních spár a dají se různě tvarovat.

* Mají vynikající zvukový útlum.

Jak ušetřit

Při aktualizaci tohoto textu jsme si uvědomili, jak velikým rozvojem použití gabionů v soukromém použití došlo, kolik vzniklo gabionových základů plotů nebo dělících zídei s nápní už ne jen kamennou, ale pohledových prvků třeba i z vyskládané kulatiny. Nevýhodou ještě častějšího použití může být poměrně vysoká cena počítaná za pohledový metr čtvereční. Máme ovšem pro šikovné radu. Ušetřit můžeme, koupíme-li si jednotlivé komponenty, které sami smontujeme a vyplníme. Jak kde samozřejmě, ale metr čtvereční gabionové sítě z pozinkovaného drátu síly 4 mm stojí okolo 300 Kč, montážní spirála a gabionové montážní C klipy do 20 Kč. Pak už jen natahat ty šutry, kterých ale bude překvapivě mnoho…. Odměnou vám bude překvapivě rychlá stavba.

Výroba gabionové lavičky

Lavička se skládá ze tří částí o rozměrech 100 x 50 x 50 cm. Gabiony (drátokoše) jsme koupili jako stavebnici. Následně jsme je vyplnili kameny. Jejich výběr není důležitý, požadavkem je, aby byly mrazuvzdorné a ty obvodové samozřejmě větší než otvory v gabionech.

Pracovní postup

1. Podklad pro lavičku jsme zhutnili a vysypali štěrkem.

2. Vybalili jsme gabiony z pozinkovaného drátu a příslušenství.

3. Jednotlivé díly jsme jednoduše pospojovali přiloženými spirálami.

4. Kameny větší než oka drátěného pletiva po obvodu pečlivě skládáme na sebe tak, aby do sebe co nejlépe zapadaly.

5. Uvnitř si s kameny hlavu nelámeme – jednoduše je mezi vyskládané obvodové kameny nasypeme.

6. Horní vrstvu kamenů ale pečlivě urovnáme, aby byla horní plocha co nejrovnější.

7. Na sedák lavičky použijeme prkna, která spojíme příčnými hranolky. Dbáme na to, aby sedací plocha lavičky dokonale přiléhala.

8. Stejným způsobem vybudujeme i odkládací plochu v letní kuchyni, nebo dokonce venkovní gril a spoustu dalších staveb.