Stavba týpí (TEEPEE)

Ušili jsme svůj wigwam – týpí a dopravili je na místo táboření. Tím jsme ale neskončili – čeká nás nasekání tyčí a kolíků a potom samotná stavba tohoto originálního indiánského obydlí. Napoprvé to asi nebude nic snadného. Na druhou stranu ale tento stan běžně stavěly dvě Indiánky a práce jim zabrala sotva čtvrt hodiny. Ženy také celé týpí i většinu vnitřního vybavení vyráběly, patřilo to k domácím pracím, kterých se muži neúčastnili, neboť to bylo pod důstojnost bojovníků.

(2010) ***  K správně ušitému indiánskému wigwamu patřilo i další vybavení a zařízení: lůžka pokrytá bizoními kůžemi, kožešinami a dekami, opěradla z vrbových prutů, jelenicové vaky, nejrůznější obaly ze surové kůže. To vše dohromady vytváří pohodlné bydlení, kde je příjemně od zimních mrazů až po letní vedra.

Umístění týpí

Indiáni svá týpí stavěli dveřmi k východu, a to kvůli převládajícím západním nebo severozápadním větrům, a také tím vzdávali hold probouzejícímu se životodárnému slunci. Pokud to budeme respektovat i my, ušetříme si tím nepříjemnosti se špatným odvětráním kouře z ohniště. Je velmi důležité vybrat pro stavbu týpí rovné a suché místo, bez kořenů, pařezů či kamenů, nejlépe trochu vyvýšené nad ostatní terén, aby dešťová voda mohla volně odtékat.

Potřebujeme:

Ke stavbě týpí budeme potřebovat ušitou plachtu týpí.  Dále 11  tyčí nejlépe smrkových, lískové pruty, prádelní šňůru. Hodí se mít sekeru a nůž.

Kostra týpí

Kostru tvoří 9 až 20 tyčí, které v určitém pořadí naskládáme na základní „trojnohu“ nebo „čtyřnohu“ a vytvoříme tak oporu pro plachtu. Na poslední tyč plachtu uvážeme a vztyčíme ke kostře. Po rozprostření kolem kostry plachtu u vchodu sepneme jehlicemi zasunutím do připravených otvorů. Do špiček kouřových chlopní nasuneme dvě další tyče, které pak slouží k natáčení kouřového otvoru po větru.

Jehlice a kolíky

Jehlicemi z lískových prutů připevňujeme dveře k plášti. Za pěkného počasí můžeme dveře srolovat a připevnit provázky nad vchodem nebo je úplně odepnout. Plachtu kotvíme po obvodu kolíky. Oka pro kolíky připevňujeme pomocí malých oblázků, které vložíme zevnitř do okraje plachty, a kolem nich z vnějšku utáhneme smyčku pro kolík. Použijeme-li tento způsob, ušetříme si práci s obšíváním dírek, které není třeba do pláště dělat. Navíc si smyčku vytvoříme podle potřeby kdekoli.

Stavba týpí krok za krokem

 1. Pokácíme soušky, nejlépe smrkové, protože jsou rovné a tenké, o délce okolo 4 m. Oklestíme je sekerou a nožem ohladíme, aby nějaký výstupek nepoškodil plachtu týpí.
 2. Uřežeme lískové pruty silné asi 1 cm a nařežeme je na jehlice dlouhé asi 25 cm. Z větší části prutu oloupeme kůru a zaostříme ho do špičky. Do zbývající kůry můžeme vyřezat proužky nebo jiné ozdoby.
 3. Kolíky dlouhé 20 cm a silné 2–3 cm vyrobíme také z prutů nebo z větví. Na jednom konci je osekáme do špičky. Jejich počet závisí na množství ok na spodním lemu pláště týpí.
 4. Plachtu týpí rozložíme na zvoleném místě. Na ně položíme tři nejsilnější tyče tak, že jedna leží rovnoběžně s dveřmi a druhé dvě s ní svírají úhel zhruba 70 stupňů. Tyče se protínají v místě jazýčku.
 5. V místě překřížení tyče svážeme provazem. Úvaz (nejlépe lodní uzel) musí být pevný, ale zároveň musí umožnit roztažení tyčí trojnohy. Tuto trojnohu pak vztyčíme a roztáhneme do tvaru obvodu týpí, přičemž je mírně zarazíme do země.
 6. Do mezer mezi tyčemi vedle dveří umístíme po dvou tyčích, do zadní mezery pouze jednu. Chybějící devátá tyč slouží k nahození plachty a přikládá se až nakonec. Překřížené tyče ve vrcholu pevně svážeme volným koncem provazu.
 7. Na rozprostřený plášť týpí v místě jazýčku položíme nahazovací tyč kolmo na přední chlopňovou stranu. K této tyči pevně přivážeme jazýček a potom ji i s přivázanou plachtou zvedneme a umístíme do mezery v zadní části kostry.
 8. Plachtu rozprostřeme po kostře a připravenými jehlicemi ji sepneme. Plachta by měla všude stejnoměrně dosahovat k zemi.
 9. Do poutek na spodním lemu týpí navlékneme 20cm provázky a svážeme je do ok, kterými prostrčíme kolíky. Ty zatlučeme do země, čímž celé týpí vypneme.
 10. Do kornoutků chlopní vložíme špičky zbývajících dvou tyčí. Chlopňové tyče se za týpím kříží, ale o plachtu se neopírají. Uřízneme asi metrovou tyč a zarazíme ji dva metry před vchodem. K ní přivážeme šňůry od spodních cípů chlopní.
 11. Zevnitř po obvodu týpí od země až do výšky očí vzrostlého muže napneme lining. To je poměrně důležitá plachta, která dělá z týpí příjemný příbytek za každého počasí. Chrání obyvatele před vodou kapající z tyčí, pomáhá vést vzduch tak, aby lépe odváděl kouř z ohniště, vytváří lepší tepelnou izolaci. Na noc lining přetáhneme přes vchod a zamezíme tak průvanu.
 12. Pokud se nám nepodaří týpí správně postavit napoprvé, je vhodnější stavbu strhnout a začít znovu. Rozhodně stojí za námahu nevzhledné týpí přestavět, protože na špatně vypnuté plachtě se snáze zadržuje dešťová voda a látka v těchto místech může prosakovat.

Bourání a uskladnění po sezoně

Při bourání týpí postupujeme přesně naopak, než při stavění. Nežli plachtu uložíme, musíme ji důkladně vysušit (např. na půdě). Máme-li možnost uskladnění, můžeme tyče, jehlice i kolíky uschovat na další sezonu.