Šťastná zvířata

bílý kůň přináší štěstí

Některé dny jsou horší než jiné jaksi z předurčení. A že o tom, jak by mohly být osudové víme, činí je často ještě nebezpečnějšími. K obvyklým chybám z neopatrnosti přiřazujeme špatná řešení pramenící ze strachu, celkové nejistoty a panikaření. Jindy velebený princip předběžné opatrnosti se za určitých okolností může stát kontraproduktivní.

Je pravdou, že člověk si v takový den mnohem víc všímá nepříznivých znamení a zle si vykládá i to, co by jindy s povytažením obočí pominul, anebo si toho vůbec nevšiml. Už jsme takoví. O pátcích třináctého jsme psali ZDE, protože je u hodně lidí provázejí obavy. Co naplat – nevyhneme se jim, kalendář nám je občas nadělí. Ale co kdybychom si nejen v souvislosti s kritickými daty začali všímat znamení dobrých?

Zvířata

kocourVděčným tématem jsou například zvířata: čím dál k sobě lidé uzavření do sebe mají, o to víc lnou k různým chlupáčům. Televizní stanice, které si přály udržet diváky až do konce zpráv, zařazovaly “ještě nějaká ta zvířátka”, a po vší krvi a skandálech z předchozích minut dostal v nich divák lahodící anestetikum. Doba ovšem přitvrdila: zvířata nás už ze stresu nevytrhnou, v televizních novinách se objevují zbídačená v sajrajtu padající stáje lemplovského hospodáře, hladová u pomatené paní, anebo naporcovaná v asijské restauraci. Pozitivní zprávu nese tak nanejvýš skupina zmáčených lidiček tlačící na moře uvízlou velrybu či divný pes se stuhou šampióna americké soutěže šerednosti.

Dobrá zvířata starých Slovanů

Naši předkové zvířata rozdělovali na jedna – smůlu nesoucí, a druhá – právě naopak, což se mohlo lišit i v rámci druhu. Tak příkladně černá kočka nesla (a dodnes nese) smůlu. Ale pokud vám přes cestu přeběhne kočka strakatá (a nejlépe tříbarevná a v máji narozená) celý den čekejte jen samé dobré věci. Věděli jste to? Vše dále popsané týká se nejen zvířat skutečných, ale i těch ve snu spatřených, které našim předkům některé dobré události dokázaly předpovědět. Tak se nejen v kritických dnech dívejte kolem sebe: dobrým znamením například může být, usedne-li na vás strašlivý predátor z hmyzí říše, ale pro nás spíš brouček vnímaný veskrze pozitivně, totiž beruška čili sluníčko sedmitečné. Další reprezentant živočišné říše funí a dupe, takže pokud spíte pod širákem, dokáže vás i hodně vyděsit: setkání s ježkem, pokud si na něj zrovna nesednete, ale také přináší štěstí. K hadům staří Slované moc příchylní nebyli, protože je vinili z úskočnosti a hubili je ze samotné radosti z vraždy nebo kvůli magickým praktikám. Když si ale plaz udělal hnízdo v domě, stal se z něj nositel štěstí, dostal jméno Hospodáříček a do misky mu lili mléko (které většinou vypila jiná zvířata). Kdo by ho zabil, mohl být i vyobcován ze společenství. Majitel černého kuřete také mohl doufat v obrat k lepšímu, neboť se mohlo jednat o Plivníka.

Co je ještě v Lexikonu štěstí

I v evropském srovnání je zajímavá symbolika spojená s bílým koněm: zatímco ve světě často nese smrt a neštěstí, Slované by si při jeho spatření měli něco usilovně přát. A spatří-li bílého koně milenecký pár, zamilovaní se prý vezmou natuty. Jinak našim pohanským předkům sloužili koně jako obětina i k usmiřování nejrůznějších vodníků a vůbec božstev jezer, řek a moří, za což snad mohla skutečnost, že valící se vlny připomínají hřbety pádícího stáda. Netopýr oblíbený nebyl, leč ve snu spatřený nesl dobrá znamení a pokud jich létalo v pozdním letním smrákání velké množství, budoucí den měl být jistojistě úspěšný. A jistě smůlu by i nám v NH přineslo zapomenout na ropuchu, protože setkání s ní je symbolem spousty peněz nebo jiného hmotného užitku – podobně, jako když ve snu (a přirozeně ještě lépe ve skutečnosti) dostanete dar poněkud nevšední, totiž úl se včelami. V takovém případě je jasné, že pokud si to něčím sami nepokazíte, co nevidět se pod vašim krovem zahnízdí blahobyt.

Jděte štěstí naproti

Tak vidíte – a to je jen pár slovanských zvířátek. Jiná etnika měla zase jiná. Jak to, že v kalendáři jsou dny kdyby bylo lepší se hned ráno oběsit a žádné předurčené pro štěstí? Proč všechno dopředu vidět černě? I blbé zprávy lze číst veselým hlasem. Vždyť co nás potká a přijde jakoby zvenku, je už často v nás. Zkusme vidět světlá znamení. Když budeme magnetem pozitivních vjemů i dějů, bude nám líp a někdo kolem nás možná spatří auru. A štěstí může být nakažlivé.