Rohové a středové spoje

Rybinové spoje

Truhlářskými spoji nejen dáme dohromady dva či víc kusů dřeva, ale dají výrobku vlastnosti, které by jinak nezískaly. Ty rohové a středové slouží ke spojení dvou vzájemně pravoúhlých kusů dřeva. Jejich obecnou vlastností je, že celková tloušťka spojů je stejná jako tloušťka jednotlivých spojovaných kusů. Jednodušší varianty těchto spojů odolávají lépe tlaku nežli tahu či napětí, složitější verze rohových či příčných spojů jsou i vůči tahu stejně odolné.

Druh spoje si většinou vybíráme na základě budoucího použití zhotovovaného výrobku. Správný spoj totiž dobře odolává různým silám, které na něj mohou působit, ale současně přispívá k tomu, že výrobek dobře vypadá.

Jak na rohové a středové spoje přeplátováním

 1. Nejdřív si vyznačíme hloubku spoje na opačných stranách a na konci všech kusů. Rejsek nastavíme na poloviční tloušťku dřeva. Vlastně vyznačíme středovou osu jednotlivých kusů.
 2. Nejlépe úhelníkem vyznačíme ty boční části, které se mají odstranit. Poloha řezů je dána šířkou druhé spojované části.
 3. Čepovku, abychom nezařízli příliš hluboko, vedeme podle horní strany čáry vyznačující okraj spoje. Odříznutý špalek bude mít tloušťku poloviny celkové tloušťky spojovaného kusu.
 4. Dlátem vyhladíme řezané plochy, týž postup zopakujeme i na druhém spojovaném kusu.
 5. Spoj natřeme vodě odolným lepidlem, spojíme a sevřeme truhlářskými ztužidly nebo v hoblici. A jaký je rozdíl při středním přeplátování? Mezi krajními řezy odstraníme přebytečný materiál ze střední části spojovaného kusu, přičemž řezů je výhodné udělat víc.
 6. Dalšími variantami přeplátovaných spojů jsou křížový přeplátovaný spoj odolný vůči kroucení dřeva a různé varianty středové přeplátované spoje s neprůchozími čepy. 
 7. Při použití roubeného přeplátovaného spoje se na sebe ukládá několik kusů dřeva vzájemně v pravých úhlech, aniž by mezi nimi zůstávaly mezery. Svěrné přeplátované spojení se skládá ze dvou kusů dřeva, mezi nimiž je třetí kus, který vůči nim svírá pravý úhel a nakonec se fixuje hřebíky nebo šrouby.

Rohový spoj na čep a dlab

Toto spojení nejlépe poslouží tam, kde musí vzdorovat tlaku. Většinou se s ním proto setkáme.

 1. Pro rohový spoj na čep a dlab (tam, kde musí vzdorovat tlaku – u rámů obrazů, ale především u dveřních a okenních rámů) označíme lícové strany dvou kusů hoblovaného a vyhlazeného dřeva, položíme je přes sebe a na konci jednoho uděláme čáru vyznačující tloušťku spodního kusu. Totéž provedeme na druhém kusu.
 2. Na širší straně vyznačíme rejskem čáry, jimiž dřevo rozdělíme příčně na třetiny. Protáhneme je k příčným čarám.
 3. Dřevo upevníme opracovávanou stranou nahoru a řežeme podél vnitřních stran čar na obou spojovaných dílech. Dřevo z rozporu odstraníme dlátem a paličkou.
 4. Pro výrobu čepu upevníme k hoblici druhý kus dřeva. Odřežeme části dřeva
  až po vnější značky. Povrchy vyhladíme a díly spojíme nejprve nasucho (pomůžeme si paličkou).Zkontrolujeme, jak díly těsní a lepidlem natřeme všechny styčné plochy, vše znovu složíme a po zaschnutí plochy vyhladíme jemným smirkem.

Varianty tohoto spojení jsou rohové spojení dvojitým neprůchozím čepem, které se používá ke spojování širších kusů dřeva. Nabízí větší lepenou plochu, a je tedy pevnější. Neprůchozí čepy nejsou z boku viditelné, takže spoj vyhlíží elegantně. Rohové spojení neprůchozím čepem a dlabem nabízí toto: pokud použijeme zkosení, získáme pevnější spoj, neboť se zvětší velikost lepené plochy na styku obou částí. Ve spoji na neprůchozí čep a rozpor na pokos jsou spojovací prvky úplně skryté. Používá čep trojúhelníkového tvaru a odpovídající vybrání ve druhém spojovaném kusu.

Rybinový spoj na čep a dlab

 1. Začneme tím, že vyznačíme rybinový rozpor uvnitř výřezu. Kus dřeva rozdělíme příčně na třetiny, čímž získáme dvě značky na opačných stranách. Vzdálenost mezi nimi rozdělíme na polovinu (což je jedna šestina tloušťky opracovávaného kusu)a spojíme dvojici značek na opačných stranách.
 2. Upneme dřevo do vozíku a pilou uděláme řezy podle vnitřní strany šikmých čar. Dlátem pak odstraníme přebytečný materiál.
 3. Hotový kus použijeme jako šablonu, podle níž nakreslíme na druhý kus dřeva čáry, vyznačující budoucí čep. Tyto základní rozměry přeneseme pomocí rejsku i na protější stranu dřeva. Stavitelným pokosníkem a tužkou vyznačíme zbytek čepu.
 4. Upevníme kus dřeva do hoblice a provedeme šikmé řezy a pak vodorovné – tak odstraníme přebytečnou část dřeva a plochu spoje vyhladíme rašplí.
 5. Plochy vzájemného styku natřeme lepidlem, rybinový čep spojíme a obě části srazíme k sobě paličkou.

Další způsoby „na rybinu“ jsou rybinový plátovaný spoj, který je jednodušší, ale praská, dále zkosený dvojitý rybinový a čepový spoj, který vypadá, že se něco takového ani nedá složit dohromady, protože trik při skládání spočívá v úhlopříčném pohybu. Průchozí rybinový spoj se používá u vzpěr, neboť odolává stejně dobře tlaku jako napětí: zejména pokud čep sahá po celé délce z jedné strany na druhou.