Jaro a rovnodennost

Svět se točí a staří říkají (jako říkali vždycky) „není to, co to bejvalo“. Ale po zimě je jaro a po něm léto, pak podzim, zima… Tak, jako vždycky. Nepochybně však jsou vzhledem ke globální změně klimatu jara kratší, léta víc horká a zimy vesměs nestojí za nic – jak tvrdí lyžaři. A jisté je také to, že datum příchodu jara u nás na severní polokouli v druhé dekádě tohoto tisíciletí o den couvlo.

Rovnodennost nastává ve chvíli, kdy střed Slunce na nebi prochází určitým bodem. Slunce má v jednom momentu daného dne vůči rovníku nulovou deklinaci čili sklon. Tato rovnost délky dne a noci znamená v kalendáři změnu ročního období. Děti začínají myslet na prázdniny a milenci blouznit. V Austrálii startuje strakatý podzim. Na severním pólu začne polární den a na jižním slunce na dlouho zapadne. Dlouho platilo, že jarní rovnodennost obrací kalendář 21. března. Od roku 2011 tomu tak už není a nikdo žijící se návratu starých pořádků nedočká. Jaro postaru přijde totiž až roku 2102. Aby to ale nebylo úplně jednoduché, roku 2044 začne pro změnu 19. března.

Slunce uctívají všude

jaroI národy v dobách hodně vzdálených uměly délku dne svými udivujícím způsobem jednoduchými prostředky změřit a příchod rovnodennosti spočítat. S daty slunovratu patřila prakticky všude k velkým svátkům, protože význam Slunce jako nezbytného životabudiče všeho živého vnímali naši předkové magicky. Zdá se prokázané, že orientace megalitických menhirů a dolmenů byla dána postavením Slunce v době rovnodenností a slunovratů. Už v kolébce lidské civilizace, ve starověké Mezopotámii, proto jarní rovnodenností začínal Nový rok.

U starých Germánů

Za jaro byla v germánských kmenech odpovědná bohyně obnovy a plodnosti Ostara. Víme, že její vyznavači ji ctili červeně obarvenými vejci. Termín Ostařina Není bez zajímavosti, že katolická církev si Ostaru a pohanský svátek rovnodennosti pokusila přisvojit tak, že již na pětadvacátého března určila svátek Zvěstování Panny Marie, tedy den oznámení o jejím těhotenství. Což je, s prominutím, vlastně variace na Ostaru, která reprezentovala plodivou sílu země (ostatně je po ní pojmenován i ženský hormon estrogen). Typický jarní kvítek – prvosenka, sloužil bohyni jara jako klíč do nebe. I jí se zmocnili katoličtí ideologové, přidělil ji strážci nebeské brány svatému Petrovi a my zde tím pádem máme petrklíč. Není to úžasné?

Alban Eilir

jaroDatum jarní rovnodennosti dobře spočítali i Keltové, jak je známe z fragmentu sochy z Kamenných Žehrovic. Dokázali to jejich kněží – druidové s podivnými nákrčníky a nakroucenými kníry. Svátek se jmenoval Alban Eilir – tedy Světlo Země. Podoba rituálu určeného jen zasvěceným se nezachovala a umožňuje tak současným novopohanům vytvářet poutavé kulty nové. Přičemž mohou vycházet z lidových tradic prakticky z celého světa, protože ty se do značné míry vzájemně podobají. Míchání kultur Keltů a Germánů měly na formování našich slovanských předků (mimochodem u severních Slovanů byl bohem jarní plodnosti chlap a jmenoval se Jarovit) nepochybně velký vliv a jejich jarní obřady se v různé formě dodnes promítají především do našich velikonočních zvyků. Tento svátek s rovnodenností také souvisí, protože vychází na první neděli po prvním jarním úplňku.

Jen krok k Velikonocím

I pro Kelty bylo vajíčko symbolem života a v kreslených symbolech ho představoval kruh s tečkou uprostřed, tedy uzavřený koloběh a život v jeho středu. Keltové prý vejce určená k oslavě rovnodennosti zdobili spirálou tak, jak ji známe z některých jejich zachovaných šperků. Používali na ně přírodní barviva (konkrétně jsme o nich psali ZDE). Oslava byla spojena s vyoráním nebo vykopáním první brázdy. Do té pak bylo vejce uloženo a zemí zakryto. Jinak vystupovali na kopce a zapalovali zde ohně. Stromem rovnodennosti (ale jara vůbec) byla olše. Zajímavé je, že v našem novokeltském stromoskopu (najdete ho ZDE) patří olši zcela jiná data.

Hezký perský nový rok

Za začátek nového roku považují jarní rovnodennost stále Peršané. Svátek Nourúz je starší než islám, a představuje rodinné svátky od Turecka přes Ázerbájdžán až po Afganistan, ale i v některých komunitách na Balkáně. Duchovní stránku obstará recitace z Koránu. Sváteční stůl by měl zdobit kvetoucí hyacint, zrcátko, svíčky, dvě zlaté rybky a Svatý Korán. Každá z těch věcí zvlášť a všechny dohromady nesou hluboký význam. Dále nesmí chybět sedm předmětů, začínajících v perštině písmenem „S“, a i ty jsou vlastně symboly – naklíčené obilí (znovuzrození), kaše z pšeničných klíčků (hojnost), jablka (krása), olivy (láska), česnek (zdraví), ocet (symbol dlouhověkosti) a koření sumaq s barvou východu slunce z mleté škumpy – snad by se u nás dalo nahradit kari. Má připomínat vítězství boha nad šejtanem. Ani tady nechybí barvená vejce, pálení ohňů a topení symbolu všeho zlého, co by nás mohlo v novém roce potkat.