Horní frézka

obráběcí nástroj horní frézka
Horní frézka Narex, foto archiv

Často se zaměňuje fréza s frézkou. Proto sem vnesme trochu osvěty, ačkoliv jsme si vědomi, že právě vy to víte dobře. Berte to proto jako opáčko. Horní frézka je nástroj určený k obrábění materiálu a fréza je ten nástavec, který do frézky upevňujeme. Čili frézy jsou rotační nástroje souměrného tvaru s více břity, které frézka používá. Frézky jsou vhodné zejména na dokončovací práce a úpravu povrchu dřevěných ploch. Výborně se též hodí k drážkování.

Stopkové frézy, foto archiv

Horní frézka, do které upevňujeme stopkové frézy, ubírá materiál zpravidla shora. Můžeme jimi frézovat drážky do dřevěných desek, zaoblovat a tvarovat hrany, vyfrézovat kruhové, podélné výřezy i složité křivé tvary v deskových materiálech dřevěných nebo na bázi dřeva zejména při výrobě nábytku (ale i plasty nebo sádrokarton). Příslušnou frézou můžeme vyřezávat reliéfy, nápisy a symboly.

Z čeho se horní frézka skládá

Základem horní frézky je rotující vřeteno s kleštinovým upínacím pouzdrem, do něhož převlečnou maticí upínáme stopkové frézy. Jejich malý průměr vyžaduje pro optimální řeznou rychlost velké otáčky – 12 000 až 30 000 ot.min-1, kterých dosahují vysokootáčkové elektromotory, takže stroj se obejde bez převodovky. Rozlišujeme dva základní typy horních frézek:

Dvoudílná horní frézka: 

Má frézovací motor upnutý za přírubu do pohyblivé části frézovacího koše. Motor se pohybuje po vodicích sloupcích saní, takže můžeme nastavovat hloubku frézování. Saně umožňují posuv frézky po frézovaném povrchu. Pro přesnější práci je vybavená paralelním vodítkem s možností připojení dalších vodicích pomůcek a také adaptéru na odsávání prachu. Příkon motorů dvoudílných frézek bývá 300–800 W, hmotnost od 1,5 do 2,5 kg. Výhodou je samostatné použití frézkového motoru pro frézování, broušení a leštění v ruce. Po upnutí můžeme použít frézovací motor stacionárně, pak obrobek přisouváme k rotujícímu nástroji rukou.

Kompaktní horní frézka

Jestliže potřebujeme větší výkon a přesnější vedení nástroje, dáme přednost kompaktní horní frézce, jejíž pohonná jednotka s vřetenem je pevně spojena s frézovacím košem. Přesnější vedení umožňují robustnější sloupky. Dorazy nám usnadňují nastavení hloubky frézování i polohování frézky. Frézku podle provedení vedeme jednou nebo oběma rukama po materiálu podle paralelního vodítka, vodicí hliníkové lišty či kopírovací šablony. Frézky mají příkon od 800 W do 2200 W, při volnoběhu rychlost dosahuje 12 000 – 24 000 ot.min-1 s možností předvolby otáček. Frézky váží od 3,5 do 6 kg. Hloubku frézování, která dosahuje 30 – 75 mm, můžeme nastavit s vysokou přesností. Kleštiny dovolují upnout nástroje o průměru stopky 6, 6,35, 8, 10 nebo 12 mm. Stopky metrické řady však nelze upnout do kleštiny palcových rozměrů.

Univerzální frézky

slouží k frézování stínových drážek v dřevěném obložení stěn a podhledů.

Lamelovací frézky

se užívají na přesné drážky pro ploché lamely spojů prken a desek.

Drážkovací frézky

jsou zejména na truhlářské spoje dřevěných rámů, rohových dílců a částí nábytku.

Než začneme pracovat

Stopkovou frézu zasuneme alespoň ze dvou třetin délky do kleštiny, a to bez ohledu na velikost a typ frézy, a upevníme.  Průhledný ochranný štít při výměně nástroje sejmeme a poté nasadíme zpět. Horní frézku vedeme plynule. Při příliš pomalém posuvu se zahřívá a zabarvuje dřevo. Při nadměrné rychlosti posuvu se vytrhávají okraje profilu nebo drážky. Materiál frézujeme ve směru vláken dřeva. Při práci kolmo k vláknům se dřevo vylamuje, vznikají vibrace a fréza je vytlačována ze směru úběru. Frézujeme do hloubky pod 8 mm při jedné operaci. Potřebujeme-li hlubší drážku, frézujeme stejnou drážku opakovaně s postupným seřizováním na větší hloubku.