K čemu slouží bity

akušroubovák-vrtačka
Akušroubovák-vrtačka a bity, foto med

Že bity, byty a bajty nejsou jedno a totéž jen tak z plezíru se lišící pravopisem či výslovností dnes už nejspíš ví i dítě. Dnes budeme šroubovat… Jestliže se pokusíme utáhnout víc šroubů nebo vrutů, pociťujeme po nějaké době bolest v lokti, jindy zase v rameni. A proto oceníme pomocníka – akušroubovák nebo akuvrtačku. Utažení či zašroubování, čili cestu tam (a v případě potřeby zase zpátky) nám jistě usnadní. Jenže tvarů a řezů hlaviček šroubů a vrutů je spousta. S jediným klasickým šroubovákem bychom asi neuspěli. Ještě že máme bity! Bit je totiž výměnný nástavec na šroubovák a je jich tolik, kolik je druhů hlav vrutů a šroubů.

Při šroubování musíme zápěstí přetáčet až o 360 stupňů. Jestliže připevňujeme sádrokartonové panely na příčku, dosáhne počet těchto nepřirozených přetočení zápěstí sta tisíců. Nepracujeme-li s akušroubovákem či akuvrtačkou a bity, koledujeme si o nepříjemný zánět karpálního tunelu, zápal šlach, a – ač to zní divně, o tenisový loket nebo plavecké rameno.

Křížové hlavy

Bity, foto med

Postupem času se vyvinuly z vrutů s drážkou vruty s křížovými hlavami, které byly pro použití rychle se otáčejících bitů příhodnější. Nestávalo se, že by bity z drážky vyjížděly. Tvar bitů a velikost vrtaček a snižování jejich otáček se průběžně vzájemně ovlivňovaly. Jejich konečný vzhled a funkci urychlila tovární výroba nábytku, automobilový průmysl a další. Tehdy také vznikl na vrtačkách krouticí moment. To je schopnost vrtačky s bitem, když zašroubuje vrut, prokluzovat, čímž se zamezilo nebezpečí ukroucení šroubu, či jeho zašroubování příliš hluboko. Další inovací byl pomalý rozběh, který omezil vyskakování bitu z hlavy vrutu.

Upínání

Všechny typy bitů upínáme do sklíčidel akuvrtaček, elektrických ručních vrtaček a akušroubováků. A to buď přímo, nebo pomocí nástavce s magnetem, který zabraňuje bitu vypadnout. Bity můžeme nakoupit jednotlivě nebo v sadě (cena kvalitnější sady bitů s šestihranným dříkem se pohybuje od sta korun nahoru. Tvar bitu musí odpovídat prohlubni v hlavě vrutu.