Branka k laťkovému plotu

laťkový plot s brankou ohrazují pozemek u domu

Kudy dovnitř, respektive – Kudy ven? To co vyrobíme je zahradní branka k laťkovému plotu.  Bude zavěšena mezi dvěma kůly, pole vznikne spojením svislých latěk trojicí vzpěr upevněných ve tvaru písmene Z. Prostě venkovská klasika, srostlá s paměti lidských sídel v české a moravské krajině. Plot nakonec upevníme ke sloupku, na němž branka visí a který je pevně zakotven k zemi. Hosté mohou přijít. Tak vítejte u nás!

(2012)  ***  Bez plotu (o jeho stavbě čtěte ZDE) bychom neměli pozemek jednoznačně vymezený, bez branky bychom se však na něj – a zrovna tak ven, nedostali. K výrobě zahradní branky potřebujeme šablonu, která bude sloužit k přenášení rozměrů a úhlů na velkých dílech. Další nezbytnou pomůckou je stavitelný pokosník k vyznačení a kontrole úhlů. Během výroby branky zhotovíme několik pokosových spojů s čepem a žlábkem. Další operací bude řezání zkosených rohů.

Materiál

Vybereme si měkké hoblované dřevo pravoúhlého profilu, ze stejného druhu dřeva, jaký jsme použili k výrobě plotu.  Na vodorovné trámy a úhlopříčný trám budeme potřebovat tři kusy: 2 x 6,5 x 110 cm, na laťky do výplně 7 kusů: 1,5 x 10 x 100 cm, na sloupky dva kusy: 4,5 x 7 x 170 cm. Připravíme si také vodě odolné lepidlo, vruty 2,5 cm, tři závěsy dveří 5 x 6 cm, hřebíky dlouhé 2 cm a 4 cm, středně hrubý brusný papír, štětec a lazuru nebo jinou nátěrovou hmotu.

Výroba šablony a přenesení rozměrů

 1. Na hranu pravoúhlého panelu překližky položíme připravený příčný trámek a obkreslíme ho, přičemž si ověříme, že je přesně kolmý k dalším stranám panelu. Poté vyneseme kolmici, na níž vyznačíme velikost hotové branky. Na opačnou stranu a v pravém úhlu zakreslíme šířku druhého příčného trámku, přičemž trámky jsou od sebe vzdáleny 90 cm. Poté vyznačíme polohu úhlopříčné vzpěry, která nám bude sloužit jako šablona. Ještě na ní vyznačíme hloubku čepování dvojitým plátem 2 cm v místě styku dvou dílů. Tím je kresba šablony hotová – zachycuje správné umístění tří vzpěr, použitých na tomto typu branky.
 2. Při vyznačení čepového spoje s dlabem přeneseme vzdálenost od jednotlivých čar na šabloně a podle úhelníku protáhneme čáru po celém obvodu trámku. Vyznačíme kudy povedou řezy. Na stavitelném pokosníku nastavíme úhel ze šablony pro spoje vzpěr branky – následná rovnoběžka určí hloubku čepu.

Výroba čepu a dlabu

 1. Pilou čepovkou nebo ocaskou zkrátíme šikmo vzpěru na přesnou délku. Řezaný kus si opřeme o plochu hoblice. Pomocí rejsku vyznačíme na šikmých koncích provedeného řezu čep. Čep je ve středu tloušťky a je 1 cm silný. A stejně nastaveným rejskem uděláme na odpovídajících stranách značky vyznačující hloubku čepu.
 2. Opracovávaný díl pak upneme do hoblice a svisle ho uřízneme podél čar vyznačujících tloušťku čepu. Nesmíme říznout za příčnou čáru. Z opracovávaného kusu ve vodorovné poloze odřežeme z obou stran čepu přebývající dřevo a vznikne tak hotový čep, kterým posléze úhlopříčnou vzpěru spojíme s dolním a horním příčným hranolem.
 3. Podle šablony vyznačíme na obou vodorovných příčných hranolech přeříznutých na délku 70 cm čáry, které označí místa, v nichž se budou spojovat s úhlopříčnou vzpěrou. Všechny čáry děláme podle úhelníku. Na jednom z konců vyznačíme 2 cm hluboký dlab, do kterého zapadne čep úhlopříčné vzpěry. Pomocí rejsku nastaveného na 5 mm vyznačíme na hraně mezi dvěma užšími stranami délku dlabu pro čep. Samotný dlab bude 1 cm široký. Dlátem o stejné šířce ho vysekáme – začneme svislými záseky po celé délce dlabu. Poté použijeme dláto otočené zkosenou čepelí dolů jako klín k odstranění přebytečného dřeva. Po dokončení čepů i dlabů zkusmo spojíme všechny tři části k sobě. Případně odstraníme nerovnosti rašplí.

Slepení příčných hranolků a vzpěry

 1. Po vybroušení všech částí spoje natřeme plochy čepů a dlabů vodě odolným lepidlem na dřevo. Prvky složíme dohromady a pevně je stlačíme. Lepidlo, které vyteklo, očistíme vlhkým hadrem. Ještě před zaschnutím lepidla položíme spojené části na šablonu a zkontrolujeme, případně upravíme správnost úhlů. Po dokonalém zaschnutí celé konstrukce odřežeme pilkou čepovkou přečnívající části jednotlivých spojů. Vytvořili jsme tak díl ve tvaru písmene Z.

Přilepení latěk a zhotovení sloupků

 1. Na zhotovený rám ve tvaru Z položíme všech sedm latěk (1,5 x 10 x 100 cm). Podle rámu vyznačíme na laťkách konečnou délku 90 cm a seřízneme. Na rám pak zakreslíme šířku první z nich – máme tak vyznačenou plochu, kterou budeme lepit jako první. Na vyznačenou část rámu naneseme lepidlo. K zesílení spoje laťky s rámem do něj zatlučeme šikmo dva hřebíky odpovídající délky.
 2. Tutéž operaci opakujeme se zbývajícími laťkami, dokud není celý rám zakrytý. Získáme tak souvislý hladký povrch. Vnitřní strana branky je beze stop po hřebících. Příčné hranoly a úhlopříčná vzpěra působí jako dekorativní prvky.
 3. Uřízneme dva kusy dřeva s profilem 4,5 x 7 cm o délce 150 cm a na jejich boční širší straně vyznačíme střed. Podle šablony nakreslíme dvě čáry v úhlu 45 stupňů, čímž získáme bod vzdálený 5 cm od konce sloupku. Vyřízneme. Hrany vršku sloupků vyhladíme hrubým brusným papírem. Pro lepší zarážení do země uděláme špice i na koncích sloupků.

Upevnění závěsů a dorazové lišty

 1. Hotovou branku přiložíme ke sloupku, na němž bude viset. Je zarovnána se základnou trojúhelníku tvořícího vršek sloupku a s podélnou osou sloupku. Vyznačíme čáru 7 cm od vrcholku určujícího polohu horního závěsu, z druhé strany stejně spodní závěs. Třetí uprostřed.
 2. Závěsy položené na příslušných místech použijeme jako šablony a vyznačíme podle nich body. V těchto bodech vyvrtáme vodící otvory a přišroubujeme všechny tři závěsy ke sloupku. Z jedné části k sloupku připevněnou trojici závěsů přišroubujeme z druhé části k vnější straně branky. Na druhém sloupku vyznačíme polohu pro dorazovou lištu, zamezující brance otevírat se směrem ven.
 3. Dorazová lišta má rozměry 2 x 4 x 90 cm a je zarovnaná s osou druhého sloupku. Vyznačíme podélnou čáru pro připevnění. Styčné plochy natřeme lepidlem, položíme doraz na dané místo a spojení zpevníme hřebíky zatlučenými asi 20 cm od sebe.
 4. Povrch branky zbrousíme středně hrubým brusným papírem. Všechny její části včetně sloupků opakovaně natřeme lazurou pro venkovní použití nebo provedeme jinou povrchovou úpravu.
 5. Čeká nás už jen zabudování sloupků do země (co tak místo betonových patek zkusit novou jednoduchou a vcelku spolehlivou metodu využívající zemní vruty?) a na ně pak připevníme celý plot i s brankou.