Znát svůj strom

kořeny stromů
Znát svůj strom, foto med

Věříte také, že strom má duši, jen nevíte, jak vypadá? Jednoduše: dá se z proutku vyklepat obráceným nožem a ten se pak rozezní jako píšťalička. Dřevo hodně ví, a aby taky ne, vždyť některé pamatuje věky a často jen co neví, nepoví. Už ve škole jsme se učili básničku o ukecaném stromu, který proflák, že král Lávra má oslí uši. A co si myslit o známé Vrbě mlátičce? Stromy sice dávaly stín obědvajícím vojevůdcům a panovníkům, ale také ukrývaly zbojníky i světce, pěstující ve svých vousech včely.

(2011) *** Člověk a strom je zvláštní dvojice. Častěji zabije člověk strom, než strom člověka. Stromy listím šumí, vržou a skřípou větvemi, jejich dřevo hraje a lidé mluví a mluví a mluví… Dáváme jim své vlastnosti a k některým se připodobňujeme tělesnými i duševními schopnostmi. A protože ve světě úžasných objevů a techniky, která se často vymyká běžnému rozumu, stále častěji hledáme záchytný bod v přírodě, skoro zákonitě muselo dojít k tomu, že někdo propojil člověka, stromy a astrologii. Tak vznikl keltský stromoskop.

Keltové už nám neřeknou, co si o tom myslí

Lipová alej, foto med

Keltský se tento stromoskop jmenuje proto, že toto plemeno je už dostatečně dlouho mrtvé na to, aby se mohlo bránit. Dále z toho důvodu, že při hledání kořenů vlastní identity dává to málo, co o Keltech víme, dostatečný prostor zjitřené obraznosti. A pak – z našeho prostoru Keltové neodešli, nevyhnali jsme je, nevybili ani nesnědli, smísili se s těmi, kdo přišli po nich a tak každý z nás má s vysokou pravděpodobností nějaký ten keltský gen ve své šroubovici. Nikdo neví, zda své vlastnosti skutečně odvozovali od dřevin a ty měly svá místa v jejich kalendáři. Jisté ovšem je, že svá božstva uctívali v hájích, protože k přírodě měli opravdu blízko.

Objímané stromy léčí

Les, foto med

Tak zvané keltské stromoskopy jsou zřejmě plodem našeho nehynoucího romantismu a novodobé mystiky. Nic z toho neškodí a tam, kde nás to přiblíží přírodě, probudí zájem o ní a s tím spojenou úctu k zákonům a z nich vyplývajícím pravidlům udržitelného života je k dobrému – prostě pojďme spolu objímat stromy. Mnozí je pokládají za významné energetické zářiče a i kdyby to nebyla pravda, dotek jejich kůry, vůně květů, šum listů i chuť, kterou nabízejí, promlouvá k všem našim smyslům a určitě duši uklidňuje.

Proč je těch stromů tolik

Vlašský topol, foto med

Novodobí druidové stromoskop vymysleli hned v několika podobách, takže počet stromů který uvádíme je větší, než je počet pro ně určených období. Naše hobby je ale uvádí všechny, takže si k svému datu tam, kde to je možné, strom svého srdce vyberete. Protože letní a zimní slunovrat dělí rok na dvě poloviny, většina stromů se zde opakuje. Ale je tu ještě jeden háček: ti, kdo keltský stromoskop zkonstruovali tvrdí, že neplatí datum narození, ale datum početí, a vy zpravidla tak úplně přesně nevíte, zda jste se na tenhle svět podívali dřív a nebo jste sem zrovna nespěchali…

Jak jdou jednotlivé stromy za sebou

Kvetoucí jabloň, foto med

Nalezli jste svůj strom?

Habr, foto med

A myslíte si, že jeho charakteristika vám neodpovídá? Zkuste se změnit, strom za to nemůže: v dobrém ani ve zlém. A také vězte, že je to jen hra a že není větší bláhovost, než zlobit se na zrcadlo, máte-li v něm křivou hubu.

One thought on “Znát svůj strom

Comments are closed.