Úhlová bruska

Další z početné rodiny přístrojů k broušení je úhlová bruska. Pokud jde o výkon, je výrazně výkonnější než bruska kotoučová přímá a také umožňuje práci s většími otáčkami. V čem je nejlepší? Využijeme ji nejen k broušení dřeva, ale i na řezání dlaždic, zdiva, betonu, kamene i oceli. Také s ní snadno odstraníme barvy a laky karoserií i stavebních konstrukcí. Zajímavým použitím je i možnost s ní přebrousit a vyleštit nátěry.

Různorodost možných činností je dána tím,  jaký kotouč vybereme. Jejich výroba se stále zdokonaluje. Dnešní kotouče jsou již zcela bezpečné. Jejich obvodová rychlost se ustálila na 80 m.s-1, což znamená, že je můžeme využít na dělení opravdu těch nejtvrdších materiálů.

Otáčky úhlové brusky

Stavebniny řežeme a tvarujeme úhlovou bruskou za mokra, ale vybereme-li diamantový kotouč, můžeme tak činit i za sucha. Univerzální brusky můžeme přitom nastavit na dvě rychlosti: pomalá  – 2500 ot.min-1 – je vhodná pro leštění a broušení, rychlejší – 10 000 ot.min-1 – brousí kovy a použít ji lze i pro rozbrušování. Nástroj se skládá z převodové skříně s kuželovým převodem, z motorové skříně, z ochranného krytu, plošného posuvného spínače, samovyvažovací jednotky, blokovacího čepu, rukojeti, přídavného držadla a kotouče.

Mechanismus úhlových brusek

Silný a větráním chlazený vysokootáčkový elektromotor pohání pastorkem talířové kolo převodovky v přední části stroje. Na jeho výstupní hřídel zakončený závitem M14 upevňujeme výměnné kotouče. Výška hlavy s převodovou skříní musí být co nejnižší, aby kotouč při práci dosáhl i do úzkých mezer. Nevyváženost brusných kotoučů se při velkých otáčkách projeví vibracemi. Na běh kotouče nemají dobrý vliv ani nárazy při rozběhu nebo dotyku s materiálem, nebo příliš silný tlak. Velké úhlové brusky proto vybaveny i automatickou vyvažovací jednotkou. Ta se skládá ze schránky naplněné olejem, ve které se volně pohybují ocelové kuličky, které snižují nevyváženost a proměnlivé jednostranné zatížení brusného kotouče. Pohybují se po oběžné dráze, která těžiště kotouče přenáší do středu otáčení. Při práci v uzavřeném prostoru používáme ochranný kryt s odsávacím nátrubkem pro připojení k vysavači. Některé úhlové brusky mají přestavitelnou hlavu o 90 stupňů na dvě nebo i na čtyři strany a proto je vhodná i pro leváky, neboť dovoluje zvolit vhodnou polohu. Elektronická brzda nám umožní po stisknutí tlačítka zastavit kotouč do tří sekund.

Jedno a dvouruční úhlová bruska

Jednoruční brusky jsou lehké (1,2-1,8 kg) s příkonem do 1400 W. Držíme je jednou rukou za motorovou skříň, což jde většinou jen při hladkém broušení a vyhlazování ostrých hran.  Při broušení svarů, cídění odlitků či dělení materiálu potřebujeme vzhledem k nečekaným nárazům držet stroj oběma rukama, a to pomocí přídavného držadla. Těžší dvouruční (4–5 kg) mají příkon větší než 2000 W. Drží se jednou rukou za zadní obloukovou nebo pistolovou rukojeť se spínačem a druhou za přední pomocné držadlo. To lze obvykle namontovat z obou stran, aby s ním mohli pracovat i leváci. Jednoruční brusky osazujeme kotouči o průměru 115 a 125 mm, dvouruční pracují s kotouči o průměru 150, 180 a 230 mm.

Značení brusných a řezacích kotoučů

Kotouče musí odpovídat mezinárodním normám a bezpečnostním předpisům. Výběr kotoučů usnadňuje jejich barevné značení a číselné kódy. Na kotouči bývá více různých čísel a kódů, které prozrazují, k čemu je určen, včetně omezení pro jeho použití.

Tyto znaky označují:

logo výrobce; číslo atestu; objednací číslo; druh a zrnitost brusiva – např. A = umělý korund pro práci s kovem, C = karbid křemíku (SiC) pro práci s kamenem, s = tvrdost kotouče (L-O střední, P-S tvrdý, T-W velmi tvrdý), BF = pojeno syntetickou pryskyřicí a vyztuženo skleněným vláknem. Číslo udává zrnitost (obvykle 24-30); rozměry kotouče (vnější průměr násobený tloušťkou v mm násobeno upínacím průměrem); piktogramy omezující použití kotouče; piktogram upozorňující na použití ochranných pomůcek a maximální počet otáček.min-1 v závislosti na obvodové rychlosti v m.s-1 a průměru kotouče.

Příčný barevný pruh vyznačuje hranici přípustné řezné rychlosti:

červený – do 80 m.s-1
zelený – do 100 m.s-1
žlutý – do 60 m.s-1
modrý – do 45 m.s-1

Svislé pruhy označují oblast použití:

červené – hrubé broušení kovů a kamene
modré – řezání kovů
zelené – řezání a broušení kamene
černé – broušení nerezu