Šířkové truhlářské spoje

Řemeslníci vyvíjejí po staletí různé způsoby, jak co nejlépe spojovat kusy dřeva dohromady. Výsledkem je zpravidla zvětšení celkové délky, průřezu či spojení prvků dřevěné konstrukce a tedy větší všestrannost použití dřeva. Jedním z nich jsou šířkové truhlářské spoje. Tak si řekneme co je co, proč a jak se to dělá. Že nevíte, k čemu by vám to mohlo být dobré? Nikdy neříkejte nikdy – i Kristus se kdysi vyučil tesařem!

(2012) *** Občas potřebujeme nějaký konstrukční prvek v jiném rozměru, než zrovna máme. Nafouknout dřevo do šířky či do délky sice nejde, ale truhlářskými spoji dokážeme mnohé. Třetím využitím jsou rohové a středové spoje. Na tom, jaký druh spojení dvou kusů dřeva použijeme, závisejí velkou měrou vlastnosti budoucího výrobku. Dnes si povíme něco málo o šířkových spojích.

Šířkové spoje

Jedná se o spojení dvou kusů dřeva, které při spojování ohoblujeme, natřeme lepidlem a slepíme natupo a o spoje, jejichž pevnost je zvětšena pery, drážkami nebo čepy – a ty použijeme tam, kde předpokládáme nutnou vyšší odolnost materiálu vůči namáhání.

Spoje na vložené pero a drážku

Důležité je, aby hoblíkem zhotovena pera z tvrdého dřeva byla zasunutá do drážek ve spojovaných deskách. Správně by vlákna pera měla směřovat v pravém úhlu vůči spojovaným kusům.

Jak takový spoj připravit

  1. Desku upevníme na hoblici. Rejsek nastavíme tak, aby jeho hrot označil šířku odpovídající jedné třetině tloušťky dřeva.
  2. Na konci spojovaného kusu vyznačíme hloubku drážky. Tloušťku dřeva rozdělíme rejskem na třetiny.
  3. Řežeme podle vodítka přesně na šířku drážky stolní kotoučovou pilou. Nebo použijeme kombinovaný hoblík drážkovník. U dřevěného hoblíku nastavíme hloubku řezu lehkým poklepem paličkou na klínek.
  4. Odstraníme zbylý materiál dlátem. Drážka musí být dočista zbavená nepravidelností, které by mohly bránit řádnému usazení pera.
  5. Délka a šířka pera musí přirozeně odpovídat rozměrům drážky vyřezané do prvního ze spojovaných kusů dřeva.
  6. Hrany pera ohoblujeme několika lehkými tahy hoblíkem, drženým pod úhlem 45 stupňů. Zkosení bude sloužit místu na lepidlo. Také jde o to, aby hrany nerozštíply spojované kusy.
  7. Lepidlo natřeme dostatečně jemným štětcem, jímž se dobře dostaneme do všech míst, kde se budou pero a obě drážky dotýkat – dokud nezaschne, můžeme polohu spojovaných částí ještě upravovat. Údery kladiva na kus dřeva stlačíme oba spojované díly k sobě, případně spoj stáhneme svěrkami s podložkami.

Spoj na dvojité pero a drážku

Používá se při spojování velmi silných kusů dřeva, protože dvojitá drážka zajišťuje větší pevnost především proti zkřivení spoje.

Šířkový spoj na tupo zajištěný rybinovými čepy

Je to stará technika: do dřeva se vyřežou vybrání pro příčné čepy z tvrdého dřeva.

Na vložené pero s příčnými čepy

Odolnost spoje zvyšují do dlabů v drážce zapuštěné čepy.

Spoj na tupo s vloženými překližkovými lamelami

Dlaby pro tato krátká pera lze zhotovit na kotoučové pile nebo lamelovací frézkou.

Profilované spoje na pero a drážku

Tento způsob pomáhá zakrýt změny dřeva při sesychání, které by se jinak projevily odkrytím spoje: používá se při obkládání, kdy jednotlivé desky místo lepení jednu k druhé skrytě přitlučeme hřebíky k nosným lištám.

Střídavý spoj na vlastní pero a drážku

Profil spoje ukazuje, že každý kus dřeva má drážku i pero, což činí tento truhlářský spoj samozřejmě mnohem pevnější.

Příčný zpevňovací spoj na pero a drážku s výřezem a čepem

Tenhle spoj se zajišťuje průchozími čepy a klíny a používá se spíš ojediněle – například u kuchyňských válů.