Délkové spoje a spoje s neprůběžnými čepy

Dřevo je úžasný materiál, ale často prostě nevyrostlo tak, jak bychom potřebovali. A tak jednotlivé kusy – části budoucího výrobku mezi sebou spojujeme. Nejčistším způsobem (a řemeslně nejvíc ceněným) jsou truhlářské spoje. Konstrukční druh spoje bychom měli vybírat podle toho, jaké síly budou materiál namáhat a v jaké poloze bude dřevo napětí, tlaku či kroucení vystaveno. Dnes to budou délkové spoje a spoje s neprůběžnými čepy.

(2012) *** Je logické, že v místě spojení by měl být na obou jeho částech materiál bezvadný: to platí pro praskliny stejně jako suky či jiné vady, protože by u budoucího spoje mohlo dojít ke změně jeho mechanických vlastností – k horšímu, samozřejmě. Prostě by nedržel nebo by na něj nebylo spolehnutí. A takový truhlář by neuspěl.

Spoj s dvojitým čepem

Definice: Je pevnější nežli jednoduchý spoj, pokud tloušťka čepu odpovídá alespoň jedné třetině tloušťky spojovaných částí. Pokud je tloušťka spojovaného materiálu větší, používá se varianta se zdvojeným čepem.

Délkový spoj na čep a rozpor se šikmým osazením

Vnímáte tu podobnost se spojem na obyčejný čep a rozpor? Ovšem díky zkosení obou spojovaných částí je odolnější vůči podélnému zkroucení.

Délkový spoj se střídavými čepy a rozpory

Výrobně komplikovanější, ale vzhledem k zvětšené vzájemně se proplétající styčné ploše spoje také spolehlivější.

Zkosený spoj s dvojitým čepem a rozporem

Kdo to moc neumí s pilkou a dlátem nebo má pochyby o své zručnosti či nepatří mezi trpělivé, by se měl tomuto typu spojení vyhnout. Je to sice spoj mimořádně dobrý, ale můžete to zkusit podle Babicova receptu: když to nejde takhle, zvolte jednodušší spoj. Pokud nepůjde ani to, části sešroubujte. A když nemáte šroubky, prostě tam zatlučte hřebíky. (Což platí pro truhlařinu obecně. Nikde se s takovým „dílem“ nevytahujte a na jeho pevnost nespoléhejte.)

Spoje s neprůběžnými čepy

Takový spoj doplněný zámkovým dlabem je jednodušší náhražkou rybinového spoje s čepem. Je zkonstruován tak, aby dokázal odolávat zatížení v tahu, ale současně dobře obstál v tlaku, takže se nerozštípne.

 1. Nejdřív změříme šířku hranolu a tuto vzdálenost vyznačíme na dřevu čarou. Pak rozdělíme šířku dřeva na třetiny. Další čáru vedeme hranolem napříč ve dvou pětinách vzdálenosti od konce.
 2. Vedeme dvě čáry rovnoběžné se svislými značkami ve vzdálenosti 10 mm na každou stranu – to bude obrys zámkového dlabu. Čára vedená napříč znamená hloubku řezu. Kus upevníme do hoblice a vyznačená místa odsekáme dlátem s ostřím obráceným stranou dolů. Vnitřek spoje dokončíme a začistíme dlátem s ostřím v normální poloze.
 3. Nakreslíme příčný obrys zámkového čepu, který musí zapadnout přesně do dlabu. Příslušné rozměry přeneseme z už hotového dlabu.

One thought on “Délkové spoje a spoje s neprůběžnými čepy

 1. Dobrý den,
  je možné získat jaké jsou rozměry těch konstrukčních spojů, které zde zveřejňujete?
  Děkuji velice moc za vstřícnost a pomoc při výuce

  S pozdravem
  Ing. Hrozinová

Comments are closed.