Tkaní na karetkách

karetky

Výsledky šikovnosti našich předků se snaží zachytit a zdokumentovat stále rostoucí skupina milovníků starých řemesel. Díky nim roste zájem o obory ještě před časem zdánlivě odsouzené k zapomenutí. V žádném případě se nejedná o muzejní exponáty či pouťové atrakce, význam těchto dovedností, postupů i konkrétních věcí můžeme ocenit v každodenním praktickém životě. Jednou z nich je například tkaní na karetkách. Jeho nejstarším dokladem je pětimetrový 3200 let starý tak zvaný Ramsesův pás z královské hrobky, který byl utkán byl na třech stech karetkách.   

(2010)  *** Technika tkaní na karetkách je známá již od starověku, přestože se mnoho exponátů z historie nedochovalo. To je dáno již samotnou podstatou použitého materiálu. Ovšem z písemných odkazů a vyobrazení víme o touto technikou zhotovených starořímských tkaninách, o šerpách Keltů či opascích Vikingů, i o výrobcích starých Slovanů. Málo odolnou tkaninu zakonzervovala jen rašelina kryjící dávné mohyly válečníků. Například v Thorsbergerských bažinách ve Šlesvicku-Holštýnsku byl nalezen knížecí plášť z 3. století našeho letopočtu utkaný na upraveném svislém stavu se zabudovanými bloky karetek. Víc už se dochovalo samotných karetek – neboli tří, čtyř, šesti nebo osmibokých destiček – vyrobených ze slonoviny, kostí, z kůže, ze dřeva i z bronzu. Nejstarší karetky nalezené u nás jsou z parohoviny, a archeologové je našli u Starého Města poblíž Uherského Hradiště.

Co si můžeme utkat

Na karetkách se tkají ozdobné pásy a ty se nazývají též karetky. Používaly se ke zdobení lemů oblečení i jako opasky nebo čelenky, šerpy, stuhy a tkanice všeho druhu. Z pásů sešitých k sobě se šily brašny a kabelky. Z pevných materiálů se dělaly i postroje na koně a popruhy. I v dnešní době jsou tyto ozdobné pásy originálními textilními doplňky a jejich cena odpovídá rukodělné práci. Žádané jsou i mezi lidmi, kteří se zabývají historickým šermem a podobnými aktivitami.

Výroba karetek

Vyrobíme si karetky tvaru čtverce optimálního rozměru 6 až 8 cm. K jejich výrobě použijeme tvrdý papír – karton, nebo desky či podložku z plastu či podobný materiál. Tvary vystřihneme, rohy zaoblíme a v každém vyrazíme otvory nejlépe raznicí, případně i kancelářskou děrovačkou. Počet karetek je různý, na něm závisí šířka utkaného pásu, která se pohybuje od 1 do asi 12 cm. Délka pásů měřila od pár centimetrů až po několik metrů. Pásy lze k sobě sešívat. My se naučíme tkát na sedmi karetkách. A abychom se při práci nepletli, jednotlivé destičky očíslujeme. Ze stejného materiálu si vyrobíme si i člunek na protahování útku. Vystřihneme dlouhý obdélník se zářezy na obou krátkých stranách, zaoblíme rohy a namotáme vlnu.

Materiál pro tkaní na karetkách

Nejčastěji se používala vlna, hedvábí, len a konopí. Pro začátek si vybereme vlnu, a to takovou, aby všechny její barvy byly stejně silné. Pokud je některá slabší, dáme ji dvojitě.Utkaný pásek bude oboustranně použitelný – jeho vzor je na obou stranách.

Příprava a vlastní tkaní

 • Jednotlivé příze provlékneme všemi čtyřmi otvory v každé karetce. Tím vytvoříme prošlup, čili mezeru pro protahování útku, neboli příčné nitě. Přízi karetkami můžeme protáhnout dvěma různými způsoby – zprava nebo zleva. Na způsobu provlečení závisí, na kterou stranu se bude pásek kroutit – zleva vpravo a zprava vlevo. Proto je důležité navlékat karetky střídavě vpravo i vlevo a pak se seskupují podle zamýšleného vzoru.
 • Při tkaní karetky leží horní i dolní hranou rovnoběžně s osnovou. Vlastním návlekem pak vzniká prošlup, kterým se provléká příčný útek.
 • Na příkladu si ukážeme, jak utkat pásek s podélnými proužky po stranách a příčnými uprostřed na našich sedmi karetkách. Do krajních karetek do všech otvorů navlékneme jednobarevnou vlnu. Do vnitřních karetek navlékneme vlnu jedné barvy do 1. a 2. otvoru a druhou barvu vlny do 3. a 4. otvoru zleva i zprava. Všechny konce příze na jedné straně pevně svážeme a připevníme je k něčemu pevnému, například ke klice nebo kusu nábytku. Jednotlivé příze na opačné straně karetek srovnáme, napneme a přivážeme si je k pasu. Karetky srovnáme rohy k sobě tak, aby všechna vlákna vlny jedné barvy byla nahoře, druhé barvy dole a třetí krajní celobarevné na obou.
 • Mezerou mezi vrchními a spodními vlákny protáhneme člunek s  útkem. Pak uchopíme všechny karetky a otočíme jimi o jednu stranu směrem dopředu tak, aby vlákna, která byla nahoře, byla nyní dole a naopak. Prošlupem prohodíme člunek a opět otočíme všemi karetkami stále stejným směrem, vždy o jednu stranu. Prošlupem opět prohodíme člunek. Po několika řadách začne vznikat prohýbaný vzor.
 • Další vzory vznikají tak, že otáčíme konkrétní karetkou o konkrétní počet stran. Můžeme si zkusit experimentovat, sami přijdeme na to, jaký vzor vznikne. Hlavně musíme stále držet všechny karetky. Když pásek dokončíme, osnovu rozstřihneme, z karetek vytáhneme a konce svážeme. Chce to trochu cviku, ale neuchopitelná složitost celého postupu je jen zdánlivá – tak tu motanici hned nevzdávejte, výsledek stojí za to.

5 thoughts on “Tkaní na karetkách

 1. Děkuji, první srozumitelný návod, co jsem našel! Už dlouho uvažuji nad vyzkoušením této techniky.
  Honza Dušek.

 2. Je to krásná práce, ale nikoli moc snadná. Určitě se však podle návodu dá zvládnout. Docela by mne zajímalo jestli návod pomohl a pásek se vzorem vznikl. Iva Prošková

 3. Děkuji za návod, vypadá srozumitelně, ale přece jenom, nešel by obohatit např. nákresy?

 4. Ahoj, koukám na kresbu na nakresleném obrázku vedle kapitoly „Výroba Karetek“: je tam špatně nakreslené porvlékání. Vypadá to, že bavlnka jde jednou dírkou zleva a pak druhou zprava. Ale ve kutečnosti každá bavlnka jde jen jednou dirkou!! Tedy 4 bavlnky na 1 karetku (pokud je čtvercová a má 4 otvory). Všechny 4 bavlnky vstupují do otvorů karetky ze stejné strany….

Comments are closed.