Kostky jsou vrženy čili Umíš hrát v kostky?

Pokud si někdo myslí, že na své cestě k absolutní moci se Gaius Julius Caesar – miláček davů (dnes by mu jedovatí komentátoři dali nálepku populisty), jinak voják a politik, musel radit s náhodou, byl by bezpochyby na omylu. „Kostky jsou vrženy“ je to samé jako nastoupit cestu, z níž to zpátky nejde. A „překročit Rubikon“ znamená v podstatě totéž, protože tato říčka vyznačovala vnitřní hranici mezi římskou říší a předalpinskou Galií, kde se měl Caesar oné hry v kostky dopustit.

(2012)  *** Celkem věrohodní životopisci jako Suetenius sice Caesarův výrok „Alea iacta est“ zaznamenávají, ale o tom, že by se na radu, co má podniknout, ptal kostek, nepíší nic. Kdo říční hranici klikatící se před čelem armády překročil a vydal se k Římu, byl vládou ”Věčného města” prohlášen za nepřítele republiky. Ale Caesar to udělal, vstoupil na čele legií do Říma, podmanil si senát, republiku v podstatě zrušil a stal se diktátorem.

Kostičky, kostky, řekněte mi…

Kostky se skutečně nejen v antice k rozhodování používaly, někde ovšem i drobné kůstky (odtud v některých jazycích “hra v kosti”), z jejichž polohy po hodu věštili budoucnost. Stejnému účelu jindy sloužily trojhránky se stěnami popsanými symboly a nebo označené oblázky. Věštba se hledala prostřednictvím tří kostek. K symbolice ciferného součtu těchto tří kostek vhozených do kruhu o průměru asi pídě, maximálně pídě a půl, se ostatně někdo o radu obrací dodnes. Kruh se maloval na zem, nebo byl vyznačen na šátku, který proroctvíchtivý nosil sebou. V „certifikovaných“ věštírnách byl trvale vydlážděn na podlaze. Kostka, která vypadla z kruhu se nepočítala. Pro toho, kdo to chce zkusit: pokud kruh opustí všechny, hází se znovu, když kostky opět zůstanou mimo kruh, znamená to, že s vámi nespolupracují a ani doba není na věštbu vhodná. Nechte toho – zeptejte se jindy, nebo jinak.

Co nám čísla poradí

Ustálený výklad odpovědi vyčtené z kostek je následující: číslo jedna znamená jednoznačně ANO, dvojka jasné NE, trojka znamená, že v souvislosti s vašim dotazem dostanete dobrou zprávu, čtyřka právě naopak. Podle pěti bodů do věci zmíněné dotazem vstoupí někdo nový, šestka znamená ztrátu něčeho důležitého, sedmička nese zradu nebo obecně zhoršení vztahů, osmička kritiku, devítka smír a zlepšení vztahů. Komu padne deset, může se těšit na nový či úspěšný začátek. Jedenáctka symbolizuje zpřetrhání svazků, dvanáctka pravděpodobnou nutnost rozhodování, třináctka varování před obsahem položeného dotazu ve smyslu nepříjemného překvapení. Čtrnáctka je číslo nového vztahu. V podstatě je to podobné jako při věštění z karet. Patnáct – doba nevhodná k porušování pravidel (vy sami víte, oč se jedná), šestnáct – velmi šťastná cesta, sedmnáct ovšem znamená nutnou změnu plánu. Když v kruhu zůstanou všechny kostky a na všech padnou šestky  (ciferný součet osmnáct), prý to věští, že váš záměr anebo přání se splní. Nicméně jednu radu ohledně otázek na budoucnost od nás přijměte: s kostkami i bez kostek se v životě spolehněte hlavně na vlastní instinkty, tak vyhrajete – jako Caesar.

Jako hra se šesti kostkami

Kostky nám slouží nejen k věštbám, ale i k ukrácení času a případnému drobnému hazardu. Počet hráčů je libovolný. Každý hráč má možnost dvou opravných hodů. Použije na ně kostky, které nevytvořily figuru, kterou by chtěl doplnit. Může ovšem z dalšího hodu vytvořit figuru zcela jinou a jen na jeho vůli je, kterou si zapíše. Nevyužité opravné hody si také zapíše a může je využít v následujících kolech k zvýšení počtu opravných hodů.

Kombinace

kostkyHraje se o následné kombinace: Jedničky – cílem je hodit co největší počet jedniček, stejné pravidlo platí pro Dvojky, Trojky, Čtyřky, Pětky a Šestky. Dále to jsou Řada, též Postupka – cílem je hodit číselnou řadu od jedné do šesti. Páry – je třeba hodit tři dvojice stejných hodnot. Pyramida – tři stejná (nejvyšší), dvě stejná a jedno číslo (nejnižší) (4,4,4,3,3,1 / 6,6,6,3,3,2). Vrhcáb – tři stejná (nejnižší), dvě stejná a jedno číslo (nejvyšší) (1,1,1,5,5,6 / 4,4,4,5,5,6). Při figuře Poker je cílem hodit čtyři stejná a dvě stejná čísla (4,4,4,4,1,1 / 2,2,2,2,5,5). Generál je šest stejných čísel. Hra končí, když někdo dosáhne všech popsaných kombinací. Vítězem je ale hráč s nejvyšším bodovým součtem. Do skóre se počítají i nevyužité body k dobru.

Pravidla hry s pěti kostkami

Hráč se po prvním hodu rozhodne, jaká čísla si ponechá, oznámí to spoluhráčům a hází ještě dvakrát. Snaží se dosáhnout některé z kombinací a mít zároveň co nejvyšší počet bodů. Body se zapisují. Hra má dvě úrovně. Horní skupina: Kombinacemi jsou jedničky, dvojka, trojky, čtyřky, pětky a šestky. Pokud hráč překročí 63 bodů, přičte se mu za horní skupinu 35 jako prémie. Dolní skupina: Počítá se součet hozených bodů, tedy tři stejné  nebo čtyři stejné obrazce, tři stejné + dva stejné tvoří tzv. Full House za 25 bodů. Malá postupka jsou čtyři v postupné řadě za 30, Velká postupka – pět v řadě za 50 bodů, Vrhcáb – všech pět stejných kostek za 50. Hra končí ve chvíli, kdy první hráč dokončí v obou úrovních všechny předepsané kombinace. Vítězí ten, kdo v součtu ze všech kol dosáhne nejvyšší počet bodů.

Učte se hrou

Rozumíte tomu? Vypadá to složitě, ale během hry vám pravidla celkem rychle přejdou, jak se říká, do krve. A jestli náhodou nevyhrajete, jistě si zopakujete sčítání a malou násobilku! To také není k zahození.