Tepelné čerpadlo a podlahové vytápění

Plošný kolektor v zahradě je nejefektivnějším zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla dosahují výrazných úspor energie pro vytápění i pro ohřev teplé vody. Výše dosahované úspory je závislá na zvoleném systému tepelného čerpadla a použitém typu topného systému.  Před výběrem tepelného čerpadla je tedy nutné zvážit, jaký typ tepelného čerpadla dosáhne ve vašem domě nejvyšších úspor.  

V České republice se nejčastěji používají tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda.  Systémy odebírající teplo ze vzduchu fungují velmi dobře a dokážou vytápět dům i při nízkých venkovních teplotách.  Pokud ale chcete pomocí tepelného čerpadla dosáhnout opravdu nízké spotřeby elektřiny, je lepší využít systém země/voda, který má oproti tepelným čerpadlům odebírajícím teplo ze vzduchu přibližně o třetinu nižší spotřebu elektřiny.

V našich klimatických podmínkách vychází nejlépe tepelná čerpadla země/voda odebírající teplo z plošného kolektoru.  Tyto plošné zemní kolektory v sobě totiž skvěle kombinují výhody odběru tepla ze země (o třetinu nižší spotřebu elektřiny) a zároveň výhody odběru tepla ze vzduchu (nižší pořizovací náklady, jednodušší získání potřebných povolení než u tepelných čerpadel s vrtem). Například u tepelných čerpadel IVT, která jsou v České republice nejprodávanější, najdeme plošný zemní kolektor u více než šedesáti procent instalací.

Druhým rozhodujícím prvkem, který u tepelného čerpadla zásadně ovlivňuje spotřebu elektřiny, je typ topného systému. Tepelné čerpadlo lze připojit na radiátory, které jsou navrženy na maximální teplotu topné vody 55 °C. Pokud ale tepelné čerpadlo napojíme na podlahové vytápění, kterému bude stačit teplota topné vody jen  40 °C, zásadním způsobem se u tepelného čerpadla sníží spotřeba elektřiny. Naopak při použití topného systému vyžadujícího teploty nad 60 °C, dochází ke značnému zvýšení spotřeby elektřiny. I u podlahového topení je ale nutné přizpůsobení potřebám tepelného čerpadla, protože nevhodný návrh podlahového topení, nebo způsob jeho regulace, může zabránit dosažení nízké spotřeby elektřiny. Vhodnou volbou může být využití systémů podlahového vytápění dodávaných přímo dodavateli tepelných čerpadel, které jsou navrženy pro použití s touto technologií.

Z výše uvedených porovnání je zřejmé, že bezhlavé pořízení tepelného čerpadla nemusí vést k očekávaným úsporám. Pokud si například místo tepelného čerpadla země/voda s podlahovým topením pořídíte tepelné čerpadlo vzduch/voda s radiátorovým topným systémem, budete za vytápění platit i o padesát procent více než byste museli. Ve studených lokalitách, nebo u domů s nevyhovujícím topným systémem, bude rozdíl v nákladech na vytápění ještě výrazně vyšší.

Tepelná čerpadla IVT, Marek Bláha www.cerpadla-ivt.czwww.getasystem.cz