Pásová bruska

pásová bruska Narex
Pásová bruska Narex

Při našem volném seznamování s tím, co je co a k čemu to slouží jsme se dostali k pásové brusce. Je to zdatný pomocník – brousí dřevo i jiné materiály brusným pásem. Tím je dáno i hlavní použití. Brousíme jimi desky, trámy, latě a jiné rovinné plochy. Ale také s nimi můžeme odstraňovat rez z kovových ploch. K broušení brusnými papíry nebo plátny používáme podle účinnosti různé druhy brusek, ale právě pásovými bruskami dosáhneme na rovině největšího úběru.

Nekonečný pás pásové brusky brousí pouze v jednom směru ( ve směru vláken), aby na povrchu dřeva nevznikly žádné kruhové stopy. Brusný pás vedou dva válce, z nichž jeden je hnací a druhý napínací (hnaný). Čelní pásová bruska má pás pouze 50 mm, který se otáčí na menší kladce brusného ramena, upevněného na přední stranu brusky, aby bylo možné zasáhnout do míst, kam se jiná bruska nedostane. Pásová bruska s delším brusným ramenem a úzkým 10 – 20 mm pásem se zas využívá jako rašple nebo pilník – nazývá se také jako pásový pilník.

Brusivo a brusné pásy

  • Brusné pásy jsou z několika vrstev – brusná zrna s nosným podkladem (speciálním papírem nebo tkaninou) jsou spojena základním a krycím pojivem. Zrna brusiva s ostrými hranami se při broušení postupně opotřebovávají. Pásky na obrušování laků mají pracovní povrch opatřen povlakem, který brání předčasnému zalepení zrn obrušovanou vrstvou barvy nebo prachem. Druh a složení vrstev odpovídají broušenému materiálu a typu brusky, pro niž jsou papíry určeny. Jejich životnost ovlivňuje pevnost nosného podkladu a způsob lepení zrn. Volbou vhodného podkladu můžeme ovlivnit výkon, zejména však životnost pásu, papíru nebo plátna.
  • Podle zrnitosti se brusné pásy, papíry a plátna označují číslem zrnitosti P od nejhrubších zrn (P20) po nejjemnější (P400). Číslo odpovídá měrné velikosti zrna podle jeho šířky v určitém rozsahu (např. P100 označuje střední zrnitost se zrny od 160 do 125 mikrometrů). Nejhrubší zrno je určeno na odstraňování starých nátěrů a rzi, nejjemnější na dokončovací broušení a přebrušování laků.
  • Nejčastěji používaným brusivem na dřevo je umělý korund. Karbid křemíku je vhodný zejména na kovové a jiné tvrdé materiály. Krystalizaci umělého korundu lze ovlivnit řadou příměsí, které zmenšují křehkost a lámavost zrn a zlepšují jejich houževnatost. Tak vznikají různé modifikace jako např. zirkoniový korund, růžový korund neboli rubín aj., jejichž zrna se lámou v předem určených místech a v brusném nástroji tak vzniká efekt samoostření. Strukturovaná brusiva díky jehlanovité mikrostruktuře vytvářejí během ubývání aktivní vrstvy při broušení nové ostré brusné hrany: Životnost brusného nástroje se tím několikrát prodlužuje. Diamantové brusivo se zpravidla pojí galvanicky niklem. Není vhodné na železné kovy obsahující uhlík (např. ocel) – nejčastěji se používá na sklo, kámen či velmi tvrdé a pevné materiály vyztužené např. kevlarovými vlákny.
  • Pro lepší orientaci v brusných prostředcích podle účelu použití a namáhání se u značkových výrobků používá barevné odlišení: Modrá barva pro brusivo na železné kovy, červená nebo oranžová na dřevo, černá nebo růžová na beton, omítky a vytvrzené stěrkové hmoty, žlutá na lehké a barevné kovy, stříbrná na plastické hmoty, bílá na lepivé nátěry. Vzhledem k tomu, že barevné označení není zcela sjednoceno, je žádoucí zjistit jeho význam podle výrobce.

Kompaktní pásová bruska

  • Menší bruska o příkonu 600 W a vážící 2,5 kg pracují s brusným pásem širokým 60 – 76 mm, který se pohybuje rychlostí 200 – 400 m.min-1. Brusku tvoří hliníkové tělo s elektromotorem, který jedním nebo dvěma řemeny pohání hnací válec. Tělo má na spodu mezi oběma válci leštěnou kluznou plochu, která vede a zároveň přitlačuje běžící pás na materiál, který brousíme. Rychlé upnutí brusného pásu umožňuje páčka, můžeme tak snadno a rychlou vyměnit opotřebovaný pás nebo pás s jiným druhem brusiva. Rychlost pásu nastavujeme točítkem pro předvolbu otáček.
  • Bruska mají pevné nebo odnímatelné přídavné držadlo pro snazší a spolehlivější vedení druhou rukou. Boční přídavné držadlo sundáme v případě, že by překáželo při broušení v blízkosti stěn nebo hran předmětů.
  • Bruska také bývá opatřena textilním vakem, připojeném z boku nebo na přírubu tělesa, a má účinné odsávání, neboť proces broušení je provázen množstvím uvolněných zrn brusiva a prachu. Díky tomuto opatření můžeme pracovat i nad hlavou. Při práci na stole můžeme brusku pomocí redukce připojit k hadici vysavače. Některé pásové brusky jsou vybaveny integrovaným odsáváním prachu s mikrofiltrem.
  • O tom, jak s pásovou bruskou nebo pásovým pilníkem pracovat píšeme ZDE.