Paličkovaní pro samouky (3)

paličkované Velikonoce

V naší Škole paličkování pro samouky oživujeme dávnou lidovou techniku. Zajímavým pohyblivým svátkem českého roku na vsi byly Velikonoce.  Budeme proto paličkovat obrázek s jejich motivem – a to pomlázku. Upaličkovat můžeme i kraslice, beránka nebo kuřátka, jak je komu libo. Všechno záleží na podvinku (výtvarném návrhu) a na naší šikovnosti.

( 2012) *** Pomůcky, které potřebujeme k paličkování, jsme vyjmenovali v 1. díle (ZDE) a v 2. díle (ZDE).  Přidali jsme i informaci, kde je lze koupit. Tedy krátké opakování. Potřebujeme herduli a stojánek, paličky, lněné nitě, špendlíky, háček, ostré nůžky, papír, tužku, čtvrtku, pauzovací nebo průhledný papír na podvinek. Vzor překreslený na pauzovací papír podkládáme čtvrtkou a připevňujeme ho na herduli lícem dospod. Návrh je stranově převrácen a paličkujeme vždy naruby.

Techniky paličkování

Techniku pláténka na očka a řetízek jsme se naučili v předchozích dílech. Většina technik paličkování pro samouky se odvíjí od té základní, kterou je pláténko. Nejrůznější vzory a tvary krajek závisejí na tom, jakým způsobem zkroutíme paličky a kam budeme zapichovat špendlíky.

 • Řetízek – Řetízek paličkujeme tak, že v každé ruce držíme dvě paličky. První úkon: v každé ruce přeložíme pravou paličku přes levou. Druhý úkon: druhou paličku dáme přes třetí. Tyto dva úkony střídáme, až dosáhneme požadované délky.
 • Pláténko na očka – Technika pláténko na očka (očka na boku vznikají tím, že jsme píchali špendlík pod vodivý pár). Na šířku práce upevníme špendlíky potřebný počet párů paliček. Paličky rozložíme tak, aby visela jedna vedle druhé. První levý pár bude vodivý, vedeme jej od okraje k okraji a stále ho držíme v ruce, ostatní páry bereme postupně a po úkonu je zase odkládáme.

Krok za krokem

První krok této kapitoly Paličkování pro samouky: uchopíme vodivý pár do levé ruky a sousední pár do pravé. Prohodíme druhou paličku přes třetí, pak v každé ruce pravou přes levou a nakonec opět druhou přes třetí.  Tyto tři úkony se nazývají pláténko a jsou základem celého paličkování. Po upaličkování pláténka se vodivý pár dostal doprava. Levý pár položíme, vodivý přendáme do levé ruky, pravou uchopíme další pár paliček a celý postup opakujeme. To vše pokud paličkujeme zleva – u řady, začínající vpravo je vodivý a svislý pár v ruce opačné.

Paličkovaná pomlázka

postup 1

Paličkovaná velikonoční pomlázka s mašlemi se tvoří nejjednodušší paličkářkou technikou, a to řetízkem. Vybereme podle vkusu odstíny nití pro jednotlivé pomlázky i mašle, připravíme si paličky, herduli (případně polštář), tenký háček a špendlíky.

Pracovní postup paličkování pro samouky

 1. Nejprve si namotáme paličky tak, že paličku uchopíme dolním koncem doleva a nit dáme před paličku koncem nahoru. Namotáme potřebnou délku nitě (0,5 – 1 metr).
 2. postup paličkování, foto med
  Uděláme krajkářský uzel tak, že pravou rukou držíme paličku a konec nitě (za paličkou), levou oblouček. Paličkou dvakrát nabereme oblouk nitě a utáhneme.
 3. Od tohoto zakončení odstřihneme stejnou délku nitě, jakou jsme navíjeli a z druhého konce ji navineme na druhou paličku. Opět ukončíme krajkářským uzlem.
 4. Na výrobu řetízku si připravíme dva páry paliček. Nitě se postupně uvolňují pootáčením paliček. Paličky jsou spojené nití o stejné délce na každé.
 5. postup paličkování, foto med
  Na pauzovací papír nakreslíme pomlázky s mašlemi a rubem navrch ho připevníme špendlíky k herduli. Kresbu dáváme rubem navrch, aby při tužení krajku neušpinila.
 6. Do vrcholu jedné pomlázky zapíchneme špendlík a pověsíme na něj oba páry paliček. Do každé ruky uchopíme dvě paličky. První úkon: v každé ruce dáme pravou paličku přes levou
 7. postup paličkování, foto med
  Druhý úkon: druhou paličku dáme přes třetí. Tyto dva úkony střídáme, až nám rytmus práce přejde do krve. Po celou dobu práce vykonáváme pouze tyto úkony.
 8. Během práce řetízek tvarujeme špendlíky, které vpichujeme do linie kresby. Na konci pomlázky, protože ta pravá končí volnými proutky, uděláme uzlík a volné konce nití ponecháme.
 9. Vybereme další barvu nitě a stejně začneme druhou pomlázku. Tvoříme řetízek až k místu, kde se čáry na kresbě kříží. Tady řetízek k první pomlázce přiháčkujeme.
 10. postup paličkování, foto med
  Nabereme jednu z nití a provlékneme očkem prvního řetízku, vzniklou smyčkou protáhneme druhou paličkou z páru. Dál paličkujeme stejným způsobem.
 11. Mašle paličkujeme stejně – na začátek vpíchneme špendlík a pověsíme na něj paličky s barevnými nitěmi, při křížení kresby přiháčkujeme. Konce ponecháme rozevláté.
 12. Trochu zastřihneme volné konce a hotovou práci natužíme. Použijeme škrob, který však dlouho schne, nebo lak na vlasy. Krajka ale po laku lety žloutne.
 13.  Hotovou natuženou krajku s velikonočními pomlázkami, která již důkladně vyschla, opatrně sejmeme z herdule a naaranžujeme do připravené pasparty.

 Za odbornou spolupráci NH děkuje Ivě Proškové, www.palickovani.cz

One thought on “Paličkovaní pro samouky (3)

Comments are closed.