Koupací jezírko

koupací-jezírko

V  krámu by vám ten nápad určitě prodali s visačkou „Dva v jednom“. Chceme-li si totiž v zahradě u domu vybudovat bazén a ještě okrasné jezírko jen tak na koukání, možná bychom se měli zamyslet nad variantou vybudovat si koupací jezírko. Bazén je totiž nepochybně úžasná věc, ale v podstatě se do něj nořit, šplíchat se a plavat v něm můžeme tak čtyři, se zastřešením pět měsíců v roce… a po zbytek času spíš jen zabírá místo. Takové koupací jezírko může naplnit  naše touhy po plavání, a zároveň nám nabídne celoročně krásný prostor s vodní plochou na pozorování přírodního koloběhu a třeba ke snění.

Vodní prvky v zahradě zvlhčují její klima a mírní kolísání teplot. Zahradní koupací jezírka jsou ekologická, neboť na rozdíl od bazénů do nich nelijeme žádné čistící chemické prostředky – vodu totiž čistí vysázené rostliny a mikroorganismy ze dna, kde dochází k rozkladu a spotřebování živin z veškerých nečistot a odumřelých částí rostlin. Řasy a sinice v takovém prostředí přirozené rovnováhy nemají dost živin a vyskytují se zde v zanedbatelném množství. To však předpokládá, že mikroorganismy i makroorganismy v jezírku musí být vyvážené a proto se budeme snažit udržet obsah živin na minimální hranici.

Jak vypadá koupací jezírko

Jelikož se v ekologickém koupacím jezírku čistí voda pouze biologicky, koupeme se v měkké a chemicky neupravené vodě. Tvar jezírka bývá většinou nepravidelný a části u břehů, kde pěstujeme vodní a bahenní rostliny, nemusí být s koupací částí přímo spojeny. Velikost jezírka může být různá, v podstatě je omezena velikostí pozemku a našimi finančními možnostmi. Plavecká část by měla mít minimální rozměr 800 x 400 cm. Rostlinná část, aby měla čistící schopnost, musí být nejméně stejně velká. To znamená, že nejmenší koupací jezírko by mělo mít více než šedesát metrů čtverečních. Hluboké by mělo být nejméně 150 cm, lepší je pochopitelně hloubka kolem dvou metrů. Je to jako s akváriem – čím větší a hlubší, tím lépe se v něm vytváří biologická rovnováha.

Koupací a regenerační část

Jezírko pro plavce se skládá ze dvou částí:

  • koupací, bývá to většinou pás vedoucí středem jezírka, kde je nejhlouběji. Nejsou zde žádné rostliny a na dně není žádná zemina, jen fólie nebo písek či kačírek. Ke koupací části by měl být vybudován snadný přístup, například dřevěné molo nebo schůdky.

  • regenerační, to jsou mělké plochy blíže břehu, které jsou vyplněné chudou zeminou a osázené vodními a bahenními rostlinami. Dno této části se může svažovat od břehu až do asi metrové hloubky.

Tyto dvě plochy by měly být přinejmenším stejné anebo trochu větší by mohla být regenerační část. Mezi nimi jsou dělicí stěny, které nedovolí sesouvání zeminy do koupací části a umožňují sousedství míst s různými  hloubkami.

Umístění jezírka

Abychom si ušetřili práci, měli bychom pro vybudování jezírka volit místo, kde je prohlubeň nebo nějaký terénní zlom. To ale nebývá pravidlem. Logickým požadavkem bývá blízkost cestičky vedoucí z domu k vodě, případně i blízkost jezírka u domu taková, abychom na ně viděli z okna. Potřebné je, aby vodní plocha byla větší část dne osluněná a voda se tak ohřívala na příjemnou teplotu. Jezírko by také mělo být chráněno před větry, nemělo by být pod opadavými stromy nebo příliš blízko nich. A čeho se vyvarovat? Rostlin s toxickými semeny a listy (například štědřence nebo vavřínu), byť by byly v bezprostřední blízkosti jezírka sebekrásnější!  Také není z praktických důvodů rozumné vysadit blízko jezírka okrasné vrby, neboť jejich kořeny by mohly poškodit fólii.

Stavba jezírka

  • Na malé jezírko by nám teoreticky mělo stačit běžné nářadí, jakým je rýč, krumpáč a lopata, ale počítejme s tím, že to bude pěkná dřina a dlouho trvající práce, než se nám podaří vyhloubit jámu hlubokou okolo metru a půl o rozměrech osm krát osm metrů. Je tedy jednoznačné, že bychom si na tuto práci měli najmou firmu nebo alespoň půjčit nějaký minibagr, pokud s ním umíme zacházet. Tvar jezírka vyznačíme vápnem nebo bílým pískem, případně páskou.
  • Do vyhloubené jámy bez ostrých kamenů a kořenů položíme nejprve geotextilii nebo dno vysypeme pískem a teprve na něj položíme jezírkovou fólii. Tuto práci by mělo dělat víc lidí a také je lépe fólii natahovat za teplého počasí, neboť se s ní lépe pracuje. Okraje položené fólie zastřihneme teprve až po napuštění jezírka vodou, před napuštěním je dočasně jen zatížíme kameny.
  • Regenerační část osázíme vodními a bahenními rostlinami. Dno v koupací zóně překryjeme pískem nebo oblázky. Napustíme vodu. Okraje fólie zarovnáme a zamaskujeme kameny, valouny a nakonec kačírkem nebo štěrkem. Také je můžeme místy proříznout do kříže a vysadit zde pobřežní rostliny. Správně založené jezírko bude fungovat bez jakýchkoliv technických zařízení.
  • Teď už budeme potřebovat jen dostatečnou trpělivost, protože koupat se můžeme začít nejdříve po čtrnácti dnech – až rostliny zakoření, začnou růst a  v našem jezírku se začne vytvářet ta správná biologická rovnováha.