Trávník: kalendář prací

(2011)  *** Trávník v obytné zahradě u domu je jako její zelené srdce: Vzbuzuje ve většině z nás pocit svobody a volnosti pohybu. Pokud je dobře udržovaný, zvyšuje komfort bydlení v domě se zahradou. Okrasný trávník je spíše na ozdobu, a s nadsázkou na něj vstupujeme asi tak často, jako na květinové záhony, kdežto užitkový trávník prostě užíváme – k chůzi, sezení, ležení i hrám. Ukážeme si, jak docílit, aby náš trávník byl hustý a zelený po celou sezonu.

LEDEN

Dokud je půda zmrzlá nebo podmáčená, na trávník zásadně nešlapeme. Z prací, které se týkají trávníku, můžeme maximálně vyčistit a opravit sekačku a vertikutátor na příští sezonu, nebo stroje dopravit do servisu. kde nabrousí a namažou co třeba..

ÚNOR

Jestliže do počasí dovolí, opravíme poškozené okraje trávníků. Také si můžeme označit výrazně podmáčená místa, kde bude tráva nejspíš poškozená.

BŘEZEN

Nový trávník: Připravíme si půdu (pokud jsme tak neučinili na podzim) k jarnímu setí nebo pokládání trávníku. Vyčistíme ji od trávy, plevelů, kořenů, kamenů i hrubého štěrku. Chceme-li dokonalý trávník, použijeme k odstranění všech rostlin „totální“ herbicid, jako je glyfosfát. Také odstraníme oddenky vytrvalých plevelů, jako jsou smetanka a pýr. Komu na několika pampeliškách tolik nezáleží, chemii se vyhne.  Rýčem nebo rycími vidlemi půdu zryjeme, celou plochu důkladně kultivujeme a povrch půdy rozdrtíme na malé hrudky. Přidáme kompost nebo rašelinu a písek. Poté neděláme nic a čekáme, jestli nevyraší ještě nějaké plevele, abychom je mohli zlikvidovat.

Stávající trávník: Dosejeme poškozená místa a vyrovnáme nerovnosti. Také je můžeme pohnojit hnojivy s vyšším obsahem dusíku. Vějířovitými hráběmi opatrně vyhrabujeme mech, abychom odstranili zplstnatělou vrstvu. O mimořádném prevítstvu s nímž je radno se vypořádat, totiž o sněžné plísni trávníku, píšeme ZDE.

DUBEN

Nový trávník: V dubnu je příhodný čas pro výsev nového trávníku nebo položení drnů. Drny pokládáme vždy v přímém směru. Spoje pásů srazíme k sobě, abychom zajistili hezký vzhled a maximální provázání kořínků. Tento způsob zakládání trávníku je ale výrazně dražší než osetí. Z minulého měsíce nebo z podzimu připravenou půdu pevně udusáme a uhrabeme do hladké roviny. Rozhodíme pár granulí kombinovaného hnojiva. Vyznačíme plochu a položíme první pás drnu tak, aby mírně přesahoval předpokládaný okraj trávníku. Srovnáme a přitlačíme k zemi hráběmi. Další pás drnu položíme podle co nejblíže k sobě a střídáme spoje jako u cihlové stěny. Takto pokryjeme celou plochu. Podél spojů pak opatrně nasypeme mezi drny písčitou zeminu. Se zarovnáváním okrajů pár dní počkáme.

Stávající trávník: jakmile tráva doroste výšky okolo 7 cm, sečeme ji jednou týdně, případně častěji, neboť to povzbuzuje hustotu trávníku. Je-li to nutné, aplikujeme přípravek na hubení mechu a plevelů. Trávník provzdušňujeme buď elektrickým nebo motorovým vertikutátorem, vetritukátorovými hráběmi, nebo ho alespoň mnohokrát prosekneme rycími vidlemi. Pečlivě vyhrabeme železnými hráběmi rostlinné zbytky i starou trávu a mech. Také zastřihneme okraje trávníků, srovnáme hrboly a krtince, dosejeme vylysalá místa.

KVĚTEN

Nový trávník: Jakmile doroste tráva do výšky 8 – 10 cm, nastavíme nože sekačky na výšku 5 cm a trávník poprvé posečeme. Nemáme-li sekačku, použijeme kosu. Posečenou trávu pak shrabeme.

Stávající trávník: Pokračujte v pravidelném sečení, místo, na němž obracíme sekačku, bychom měli měnit, abychom nepoškodili okraje trávníku. Máme-li v trávě zasazené cibulky jarních květin (o kvetoucích loukách někdy příště), tak protože se již s největší pravděpodobností zatáhly, můžeme posekat i tyto trávníky. A jelikož tráva bude vyšší, mělo by být první sečení také vyšší. Vhodná je k tomu strunová sekačka nebo kosa.

ČERVEN

Nový trávník je v podstatě již stávající – pokračujeme v jejich sečení již stejně. Posečenou trávu můžeme, je-li sucho, nechat ležet – bude zadržovat vlhkost. Alespoň jednou týdne trávník zalijeme, a to časně ráno nebo večer.

ČERVENEC

Pokračujeme v pravidelném sečení, zastřihování okrajů ostrým rýčem zařezávačem okrajů a alespoň týdenním zavlažováním. Jestliže je suché léto, zvýšíme výšku ostří sekačky. Není-li sucho, trávník vyhrabáváme.

SRPEN

Pokračujeme stejně jako v červenci. Na konci léta můžeme začít s přípravou místa pro nový trávník. Vyhrabáváme odumřelou trávu a případný mech. Podle potřeby aplikujeme herbicidy a fungicidy.

ZÁŘÍ

Nový trávník: Na podzim, stejně jako na jaře, můžeme založit nový trávník, a to buď vysetím, nebo položením drnů. Po novém trávníku se snažíme až do jara nechodit.

Stávající trávník: protože se růst trávy zpomaluje, zvýšíme výšku čepelí u sekačky. Také můžeme trávník provzdušnit, zejména, je-li udusaný, a to vertikutátorem nebo vpichy rycích vidlí. Do otvorů pak vmeteme ostrý písek a prosátý kompost. Aplikujeme podzimní hnojiva na trávníky.

ŘÍJEN

Nové trávníky po dosažení výšky 5 cm posečeme. U starších sekání omezíme. Drží-li se na trávníku voda, zlepšíme drenáž. Odstraňujeme spadané listí a starou trávu.

LISTOPAD

Tráva již přestává růst, tak ji posečeme letos naposledy. A tady často chybujeme – břity by totiž měly být ostré, aby stébla nežvýkaly, ale uřízly je čistě. Tak nebudou do trávníku pronikat choroby ani sněžná plíseň. Vyčistíme, případně opravíme a zazimujeme sekačku. Stejně i ostatní nářadí potřebné k péči o trávník.

PROSINEC

Ani v prosinci, pokud už neleží sníh, se můžeme v trávníku vrtat. Když počasí dovolí, zryjeme plochy, které chceme na jaře osít. Mrazu se dobře udržovaný trávník bát nemusí, naopak, pomůže nám částečně zbavit se protivných plevelů.