Zazimovaní osázených nádob

Zazimovaní osázených nádob je nutné, jsou-li málo odolné, například terakotové květináče, a zejména pak, jestliže v nich pěstujeme rostliny choulostivé, které by mohly zmrznout. Pokud jsou osázené nádoby příliš těžké a nedají se přemístit, nebo ve svém bydlení nemáme dostatek vhodného místa, kde by mohly přečkat zimu, musíme je zazimovat přímo venku na jejich stanovišti.

Víceleté rostliny chráníme před mrazem nejen v zahradě, ale i na balkonech a terasách. Často je nemůžeme jako drobnější balkonovky v truhlíku  přesunout do bezpečného zázemí. Pokud jsou pěstební nádoby izolované zevnitř polystyrénem, jsou kořeny rostlin dostatečně chráněné, neboť tento izolant brání kolísání teploty obsahu. Choulostivé rostliny pak pouze zakryjeme chvojím nebo slámou.

Ochrana před mrazy

  1. Nádoby bez izolační vrstvy postavíme, pokud je dokážeme nadzvednout, na dřevěné rošty nebo desky. Nepříliš těžký květináč postavíme na polystyrén. Nádoby umístíme těsně k sobě a zvenku všechny obalíme jutou (pytlovinou), netkanou zahradní textilií, molitanem, bublinkovou fólii, starou dekou a podobnými materiály, poté je převážeme provázkem.
  2. Kmínky vyšších rostlin zabalíme až ke koruně chvojím nebo slámou, a převážeme silným provazem.
  3. Špičaté listy rostlin, například juky, svážeme volně k sobě jemným zahradnickým provázkem, páskou nebo lýkem.
  4. Listy všech rostlin obalíme zahradnickou textilií, jejíž konce k sobě připevníme sešívačkou nebo drátky.
  5. Je-li to možné, vykopeme jámy a osázené nádoby do nich vložíme, zahrabeme je a zeminu nakopčíme.

Bylinkový záhon

Z vytrvalých, dřevnatějších bylinek vydrží mírnější zimu většina z nich. Velmi odolná je levandule, dobromysl, yzop, šalvěj lékařská a další. V kořenech zimu přežijí a na jaře znovu obrazí i meduňka a máta. Choulostivé jsou ale například rozmarýn a vavřín. Na to, že bude zima mírná, však nemůžeme spoléhat. Raději proto zelené koření chráníme před případnými holomrazy tak, že:

  • Navršíme na ně hromádky suchého listí. Tady však nebudeme mít jistotu, že je vítr nerozfouká, proto hromádky ještě zatížíme větvičkami z podzimního prořezu ovocných stromů nebo vylámanými šlahouny odplozených maliníků a podobně.
  • Překryjeme je slaměnými rohožemi nebo vrstvou slámy, kterou též vhodně zatížíme před rozfoukáním. Zatížení by nemělo být velké, aby rostliny pod ním neudusilo.
  • Zakryjeme je chvojím.

Tip

Víte jak originálně a přitom snadno ochránit choulostivé keře? Natlučte kolem nich tyče nebo kůly, natáhněte na ně pletivo na králíkárnu a dovnitř nasypte spadané listí: keř bude jako v peřině.