Truhlařina: složit a rozložit

Již staří Římané… Když začneme takhle, asi část lidí už dopředu otrávíme, ale je to fakt: rozebíratelné spoje používaly již římské legie. Jako předvoj sevřených šiků pod jejichž krokem se chvěla Evropa šly ženijní oddíly, které stavěly cesty, opevnění i obléhací stroje. Část konstrukcí sice budovaly na místě z toho, co les dal, ale část vozily sebou. A nejen mosty – legionářští velitelé na svých taženích využívali i skládací nábytek – zkrátka truhlařina: složit a rozložit.

Truhláři vymysleli celou řadu rozebíratelných spojů. Je to nutnost, protože jinak by jejich zákazník musel stále přemýšlet o rozměrech jednotlivých kusů, hmotnosti a možnostech manipulace s nimi: jinak by totiž nemusel s křeslem projít dveřmi, stůl odvézt autem a komoda by se nevešla do výtahu v paneláku. Třeba úspěšná IKEA na tom, že všechno (třeba i postel) lze v podstatě složit i rozložit do nějaké krabice, postavila svou firemní filozofii.

I estetické hledisko

Příznivci truhlařiny troufající si v domácí dílně i na větší celky, jistě přednosti rozebíratelných spojů ocení. Jejich nábytek bude možné jednoduše rozebrat, přestěhovat a smontovat na jiném místě. Jaký z těchto truhlářských spojů použijeme, musíme ale dobře zvážit s ohledem na to, jak bude sloužit, ale také jak vypadá.

Co se kam hodí

Například rozebíratelný čepovaný spoj s kolíkem je velmi odolný vůči vyviklání, ale je vidět. Ne vždy je to žádoucí. Zasouvací rybinové spoje jsou zase prakticky neviditelný, ale nedovolují kompenzovat pohyby dřeva povolováním nebo naopak zasouváním klínu. Hodit se tudíž budou jen na krátké spoje nebo na spoje překližky, která tvarovým změnám nepodléhá.

Pracovat bychom měli přesně

Dlab je otvor ve dřevě do něhož se zasouvá čep. Ten vzniká ubráním materiálu na připojovaném dílu. Čep má stejný tvar jako dlab. V nelepených spojích (na sucho) ho můžeme zajišťovat klínem. Dlaby pro klíny mohou být čtvercové, obdélníkové nebo kulaté a je do nich možné zasouvat například i dva protiběžné klíny. Když budeme rozkreslovat čep a dlab pro klín, musíme počítat s tím, že jeho vnitřní strana musí zůstat částečně uvnitř svislého spojovaného dílu, aby se mohl klín zapřít a tím spoj zpevnit. A okolo dlabu pro klín musí zůstat dost materiálu, aby čep pod tlakem klínu nepraskl.

Pro stěhování

Jsou-li příčky dostatečně dimenzované, můžeme čep zajistit vertikálním ozdobným klínem, jehož výroba není pří dodržení základních pravidel nijak náročná. Abychom zjednodušili stěhování větších kusů nábytku, spojujeme jejich jednotlivé funkční sestavy zasouvacím rybinovým perem.

Spoj zajištěný klínem (průchozí čep a dlab zajištěný klínem)

Pojďme si tradiční základní truhlářské spoje zhotovit, abychom věděli, oč se jedná a jak to funguje. Jen na okraj: pro častěji rozebíraný spoj je lepší použít tvrdé dřevo. Hůř se nám s ním sice bude pracovat, ale déle vydrží.

  1. Průběžný čep ponecháme ve spojení delší o tolik, abychom v něm mohli vytvořit dlab pro zajišťovací klín. Tam, kde čep vyčnívá z dlabu, narýsujeme čáru.
  2. Dlab pro klín vyrobíme tak, aby částečně zasahoval až za zakreslenou styčnici se svislým dílem a zároveň okolo dlabu byl dostatek materiálu pro zajištění pevnosti čepu.
  3. Vyrobíme klín s mírně zkosenou vnější stranou a prostrčíme ho skrz dlab v čepu. Rukou nebo paličkou klín zarážíme do dlabu v čepu tak dlouho, dokud se celý spoj nestáhne.

Poloklínovitý čep

Historické rozebiratelné spoje můžeme vidět především u lidového nábytku například v konstrukci stolů u zpevňujících trnoží nebo u rozkládacích půlených skříní.

  1. Vyrobíme průběžný spoj na čep a dlab pro poloklínovitý čep tak, aby čep bylo do dlabu možné vložit z užší strany otvoru a na opačné straně byl otvor širší o tloušťku zajišťovacího klínu.
  2. Ujistíme se, že čep lze do dlabu z užší strany obvodu opravdu zasunout, přičemž mezi horní ani spodní stranou čepu a otvorem nezůstává vůle.
  3. Vložíme čep do otvoru a sklepneme ho dolů, aby na sebe zkosené plochy čepu i dlabu doléhaly. Pak do čepu vsadíme klín, který jsme hoblíkem opracovali do takového úhlu a tloušťky, aby dosáhl až k opačnému konci čepu.

A ještě rada na závěr

Některé své výrobky budete skládat a rozkládat častěji. Montáž a demontáž si usnadníte, pokud jednotlivé spoje dobře navoskujete. Je to tradiční a vcelku úctyhodná metoda, protože včelí vosk a dřevo jdou velmi dobře dohromady. Pokud ale budete v nouzi, manipulaci vám usnadní i obyčejné mýdlo…