Práce s horní frézkou – drážkování

Většinu poznatků o tom, co všechno s nástrojem můžeme dělat, získáme až během dlouhé praxe. V návodech k použití toho moc nenajdeme. I názory „Franty, kterej to umí“ mohou být cenné. Ale není nad vlastní zkušenost. Obecným pravidlem je, že při každé práci s nástrojem nebo strojem k obrábění dřeva smíme použít pouze materiál, který je ke konkrétnímu zpracování vhodný. Platí to i pro práce s horní frézkou – drážkování.

Abychom se vyhnuli případnému zranění, jsou horní frézky vybaveny příslušnými ochrannými pomůckami. Opatrnosti přesto nikdy není dost! Další pomocná zařízení (vodicí dorazy, tlačné pružiny…) tam nejsou jako krásný doplněk, nebo aby stroj víc stál. Jsou tam proto, abychom výrobek mohli opracovat co nejpřesněji a také udrželi své prsty mimo nože, břity a ozuby.

Začínáme

  • Při nákupu fréz bychom měli vzít v úvahu i fakt, že horní frézky mohou mít upínací hlavu pro různé průměry a podle toho vybíráme i stopky fréz. Běžné průměry jsou 6 a 8 mm, jsou ale také frézky pro průměr 6,35 mm.
  • K frézování přírodního dřeva nám budou stačit frézy z rychlořezné oceli, ale pro práci s dřevotřískou si raději pořídíme frézy s ostřím z tvrdokovu.
  • Klíčem upevníme stopku frézy v kleštinovém nebo v rychloupínacím pouzdru.
  • Nastavíme hloubku drážky na stupnici hloubkového dorazu frézky a zkusmo, jen tak z ruky vyfrézujeme mělkou drážku. Většina moderních frézek má revolverový doraz, který tvoří otočný kroužek se třemi kolíky nebo šrouby. Využijeme ho při postupném frézování hlubších drážek.
  • Na určené místo postavíme ještě nezapnutou frézku, pak ji zapneme a pomalu ji silou tlačíme do nastavené hloubky. Posouvat ji začneme, až dosáhne požadované hloubky. Poté nástroj vedeme vodorovně po nakreslené rysce.
  • Při drážkování horní frézkou musíme ji vést plynule, protože při příliš pomalém posuvu se zahřívá a zabarvuje dřevo. Při nadměrné rychlosti posuvu se vytrhávají okraje profilu nebo drážky. Fréza by vždy měla zabírat proti směru posuvu, rovnoměrně tlačíme na obě rukojeti a snažíme se udržet saně horní frézky na ploše dřeva.
  • Na konci drážky uvolníme nastavení hloubky a fréza se vysune ze záběru. Protože zatím pouze cvičíme, nemusíme udržet přímou drážku. Jde spíš o to, abychom při práci s frézkou získali určitou jistotu.
  • Fréza má při posuvu tendenci stáčet se doleva, protože se tento nástroj otáčí ve směru hodinových ručiček. Proto je vhodné použít paralelního vodítka upevněného zprava, který zachytí tak frézky.
  • Před frézováním ve větší hloubce je vhodné vysát drážku vysavačem.

Drážkovací frézy a rovnoběžný doraz

Drážkovací frézy se vyrábějí v průměrech od 2 do 30 mm, a protože jsou poměrně drahé, koupíme si asi jen jednu nebo dvě. Dáme přednost užší, protože širokou drážku vytvoříme opakovaným frézováním. Abychom úzkou frézu při druhém frézování drážky navedli přesně, vyrobíme si rovnoběžný doraz s lištou. Tu k němu připevníme v pravém úhlu. Tak uděláme drážku nejen v samotném materiálu, ale současně profrézujeme i tuto lištu. Přípravek pak posuneme tak daleko vpravo nebo vlevo, až se příslušná hrana drážky, vyfrézovaná do lišty přípravku, kryje s ryskou, jíž jsme si na materiálu označili požadovanou šířku drážky. Doraz si můžeme uzpůsobit pro všechny naše frézy. S každou z nich uděláme postupně jednu drážku do přední lišty. Čím menší je fréza, tím hlubší uděláme drážku. Lištu si popíšeme na přední straně šířkami drážek. Přípravek pak můžeme při všech pracích velmi přesně umístit na výrobek, aniž bychom museli měřit a nastavovat přesně vzdálenost mezi požadovanou polohou drážky a rovnoběžným dorazem.

Zarážky délky drážky

Chceme-li, aby byla drážka zakončena v určitém místě, musíme frézovat s vysokou přesností, které však nedosáhneme, když budeme pouze sledovat pohyb frézky po nakreslené rysce. Daleko vhodnější je vyrobit si pro tento účel zarážky. Při vedení vlastní výroby na ně připevníme napříč pracovním posunem frézky dva kousky lišty, jež vymezí prostor, uvnitř něhož se může pohybovat.

Rovnoběžné vedení

Ke každé horní frézce patří rovnoběžný vodicí doraz, který můžeme nastavovat s vysokou přesností. Lze však také použít rovnou lištu, která bývá rychleji po ruce, kterou upneme svěrkou pod základní desku v potřebné vzdálenosti od frézky.

Velký poloměr

Potřebujeme-li v desce vyfrézovat kruhovou drážku, můžeme vést horní frézku rovnoběžným dorazem podél okraje kruhové desky, nebo použít doplněk pro kruhové vedení do průměru kruhu asi 35 cm. (který bývá součástí balení). Jestliže chceme udělat drážku s větším kruhovým obloukem, musíme si ho vyrobit. Například můžeme použít překližkový pruh, který upevníme dvěma šrouby na rovnoběžný doraz horní frézky. Překližka by měla mít tloušťku asi 3 mm, aby se příliš neomezovala dosažitelná hloubka frézování. Ve středu kruhového oblouku zašroubujeme do materiálu frézovací desky vrut.