Práce s dlátem

práce s dlátem

Od pradávna slouží dláta k výrobě truhlářských spojů, ale i k tvorbě ozdobných prvků na dřevěných domech, terasách, altánech a dalších stavbách, zejména zahradních. Zdobilo se ale i uvnitř domu – ozdobné prvky se vyřezávaly i do nábytku, tvarovalo se zábradlí, obložení stěn a stropů – zkrátka zkrášlit lze všechno, co je ze dřeva.

(2011) *** K vyrobení čepů, rozporů a dlabů používáme různé druhy dlát jak jsme o tom ostatně psali ZDE. Plochá dláta používáme pro dlabání ostrých rohů a ozubů, pro zadlabávání dveřních a okenních závěsů jsou vhodná dláta zapouštěcí. Dláta mají různé šířky i profil čepele. Nejčastěji se používá úzké dláto s čepelí 10 mm širokou. Širokým dlátem s čepelí až 26 mm zarovnáváme například plochy v rozích dlabů. Při práci s dlátem je nejdůležitější způsob, jakým dláto držíme. V podstatě rozeznáváme tři základní způsoby práce s dlátem, a to horizontální dlabání, vertikální dlabání a vysekávání paličkou.

Vertikální dlabání

Palcem a prsty levé ruky přidržujeme dláto na požadovaném místě, pravou rukou vyvíjíme tlak na dláto.

 Opracovávaný díl upevníme naplocho. Do pravé ruky uchopíme dláto tak, aby s předloktím svíralo pravý úhel. Levou položíme hřbetem ruky dolů na díl, na kterém pracujeme, přičemž ukazováček leží za značkou dlabání. Ostří dláta položíme na značku a palcem levé ruky ho v tomto postavení přidržujeme. Na dláto tlačíme pohybem pravé ruky.

Horizontální dlabání

Levou rukou přidržujeme ostří dláta na značce, pravou na něj působíme silou, která bude větší, když do tlaku na dláto zapojíme i rameno.

Díl, na kterém budeme pracovat, upneme truhlářskými svěrkami. Dláto uchopíme pravou rukou tak, aby se konec rukojeti opíral o dlaň a ukazováček mířil po směru dláta. Přední část dláta držíme ukazováčkem a palcem, přičemž ukazováček bokem opíráme o opracovávaný díl. Palcem a ukazováčkem levé ruky přidržujeme ostří na značce a pravou rukou na dláto zatlačíme.

Vysekávání paličkou

Ostří dláta přiložíme ke značce a dřevěnou paličkou opatrně udeříme na rukojeť dláta.

Díl, který se chystáme opracovávat, nejprve naplocho upneme truhlářskými svěrkami nebo do hoblice. Dláto uchopíme do prstů levé ruky a jeho ostří přidržíme na značce. Udržet ho zde i při úderu je při této činnosti to nejdůležitější. Paličkou, kterou uchopíme pravou rukou, udeříme přesně na střed vrcholu rukojeti dláta. Nikdy k úderům do držadla dláta nepoužíváme kladivo!

Práce s dlátem přes vlákno

 • Chceme-li dlátem sekat část dílu přes vlákna, pamatujme, že nejprve přesekáme vlákna kolmo k jejich směru, abychom zabránili jejich vyštipování.
 • Po přeseknutí vláken kolmo k jejich směru pracujeme dlátem po směru vláken. Vlákna se tak nebudou třepit ani vyštipovat.
 • * Nežli dlab pak budeme podle rysky zarovnávat, několika údery nejprve vlákna uvolníme.
 • * Nástroj držíme za želízko nad ostřím, přičemž pravá působí silou a levá ruka vede dláto v požadovaném směru. * Udržení směru je nejdůležitější, želízko dláta pevně svíráme a ukazováček opřeme jako zarážku o opracovávané dřevo.

Výroba dlabů pro čep

 1. Umístění dlabu si vyznačíme tužkou. Opracovávané dřevo upneme tak, abychom měli optimální přístup k práci.
 2. První záseky děláme vždy kolmo na dřevní vlákna, aby se dřevo nerozštíplo. Ostří dláta nasadíme kousek před rysku směrem dovnitř dlabu, neboť zásek se stlačením dřeva poněkud zvětší.
 3. Udeříme paličkou na násadu a dláto zarazíme asi 5 až 8 mm do hloubky.
 4. Dřevo ubíráme po asi 5 mm délky postupně do hloubky. Úběr ukončíme tak 2 mm od okraje dlabu. Následuje dlabání z druhé strany.
 5. Tloušťka třísky bývá u měkkého dřeva asi 2 mm, u tvrdého asi 1 mm. Vždy postupujeme od středu dlabu k příčným zásekům na obě strany, až dosáhneme plánované hloubky dlabu.
 6. Pak teprve provedeme záseky na podélných stranách do stejné hloubky jako u záseků příčných. Tyto záseky na podélných stranách musí být vedeny menší úderností, aby se dřevo nerozštíplo a aby zásek nebyl hlubší než předpokládané dno dlabu.
 7. Pak odstraníme dřevo ze záseků. Dláto zarazíme zbroušenou stranou dovnitř dlabu a páčením od sebe z něj vytlačíme třísku.
 8. Děláme-li v trámu hluboký dlab, musíme u jeho dna dlabat velmi ostrým dlátem a velice opatrně. Pracujeme po malých vrstvách, aby se dřevo mezi dnem dlabu a spodním lícem trámu neodtrhlo.
 9. Jestliže dlabeme rozpor, zarazíme dláto na jeho vnitřní straně kolmo ke směru vláken. Pokračujeme střídavým zarážením nezabroušené a zabroušené plošky a odštipováním dřeva až do poloviny jeho tloušťky a rozpor pak dokončíme z druhé strany.

S řezbářskými dláty se pracuje poněkud odlišně a kromě ostrých nástrojů se u něj neobejdeme i bez prostorové představivosti a určitého výtvarného cítění.