Práce na zahradě – LEDEN

V této části roku se na zahradě rozhodně nepředřeme. Spíš tak dokončujeme, co jsme dosud nestihli, to znamená, že uklízíme a opravujeme podle potřeby nářadí, ploty, zahradní stavby … Pokud bylo počasí štědré na těžký mokrý sníh a ohýbá větve, setřeseme ho. Období je příhodné i pro řez některých stromů a ke kácení těch přestárlých. Pokud je venku, že by psa nevyhnal, můžeme si pěkně v teplíčku plánovat, kam co letos zasejeme nebo zasadíme, případně co hezkého si na zahradě postavíme a vybudujeme.

 Stromy a keře

* Čas od času zkontrolujeme, zda se nepoškodilo krytí proti okusu a mladé stromy neokousala zvěř.

* Pokud svítí slunce, mladé stromky přistíníme, zejména pokud jsme je na podzim nenatřeli vápnem. To proto, že by se stromky mohly prohřát a v mrazivé noci by pak mohly omrznout.

* Není-li sníh ani déšť, měli bychom stromy za bezmrazého počasí občas zalít. Někdy se domníváme, že nám stromky vymrzly, ale mohlo se stát, že prostě uschly, protože neměly dost vláhy.

* Ovocné stromy v zimě postřikujeme proti škůdcům. Vzhledem k tomu, že se nabídka ochranných prostředků neustále mění a inovuje, informujeme se u prodejců, jaké přípravky budou ty správné.

*  Můžeme pomalu začít s řezem ovocných stromů, a to jádrovin – jabloní a hrušní. Musíme ale vybrat bezmrazé dny, optimální je teplota okolo nuly. Řezné plochy ošetříme štěpařským voskem. Stejně tak u stromů a keřů okrasných provádíme průklest korun, aby nebyly příliš zahuštěné, odstranění zaschlých či poškozených větví. Odstraněné větve rozsekáme v drtiči a kompostujeme.

Okrasná zahrada

* V okrasné zahradě určitě máme alespoň jedno krmítko pro ptáky. To, že je v zimě přikrmujeme, je naším poděkováním za jejich boj se škůdci na našich zahradách. Navíc je tak naučíme právě na náš pozemek létat. Krmítka doplňujeme a čistíme.

* Prohlédneme, v jakém stavu se nacházejí cibule a hlízy okrasných rostlin. Průběžně kontrolujeme choulostivější rostliny, zda jsou dostatečně kryté chvojím nebo slámou.

* Jsou-li v našem okrasném jezírku ryby nebo rostliny, nesmíme je nechat zcela zamrznout. Průběžně prorážíme led, také pomůže, necháme-li po hladině plavat starý gumový míč nebo trošku zatíženou PET láhev – jak s nimi vítr pohybuje po hladině, rozrušují ledový škraloup.

Užitková zahrada

* Ani v lednu nemusí na naší zahradě končit sklizeň – na záhonech se může pyšnit velmi zdobná kapusta kadeřávek i kapusta růžičkové, které sklízíme podle potřeby naší kuchyně.

* Na okně si můžeme přirychlit pažitku nebo cibulku i si vysít řeřichu, kterou pak stříháme na chléb s máslem.

* Jestliže je k tomu vhodné počasí, můžeme přehazovat kompost a rýt záhony.

*Kontrolujeme pařeniště nebo skleník. Máme-li vytápěný, můžeme vysít zeleniny k rychlení – různé druhy salátů i k předpěstování sadby. Tuto práci však není třeba příliš urychlovat, protože světla je málo a výsevy budou neduživé a choulostivé na napadení škůdci.