Krbová kamna II.

Krbová kamna mohou mít stovky tváří a tvarů. To je dáno různými způsoby jejich vnějšího opláštění, ohništěm a dalšími součástmi. Mezi oblíbená patří například krbová kamna obložená keramikou. To nejen pro elegantní vzhled, ale i proto, že keramický obklad zabraňuje kamnům po vyhasnutí ohně rychle vychladnout. Na vrcholu žebříčku nejžádanějších ale stále stojí klasická krbová kamna z litiny nebo z chladné nordické oceli.

Jestliže si přejeme skutečně něco mimořádného a máme na to, nabízejí se krbová kamna obložená specksteinem (špekovým kamenem). Název tohoto prazvláštního kamene je odvozen od toho, že jeho povrch vypadá jako by byl mastný. Kámen se nachází pouze ve Skandinávii a zpracovává se vyřezáváním. Za vysokou cenu dostaneme kvalitu – speckstein má schopnost do sebe teplo nasát a pak jen pomalu je vydávat. Takové topidlo funguje jako vynikající akumulační zdroj tepla.

Krbová kamna na plyn

Existují také modely s plynovou vložku. Nemusíme skladovat dřevo, a přesto máme živé plameny, na pohled ohni ze dřeva dokonce velmi podobné.

Konstrukční třídy

Podle typu dvířek do topeniště rozdělujeme krbová kamna do dvou konstrukčních tříd.

  • I. konstrukční třída: – kamna jsou vybavena dvířky, která se automaticky zavírají, takže mohou být napojena na společný komín, nikdy však ne v kombinaci s olejovým nebo plynovým topením.
  • II. konstrukční třída: – kamna jsou určena pro provoz buď s uzavřeným, nebo otevřeným ohništěm, proto musí mít samostatný komín. Když se oheň v těchto krbových kamnech rozhoří, můžeme dvířka otevřít a získat tak pocit, že sedíme před otevřeným krbem.

Peletová krbová kamna

Některá krbová kamna – nazývají se primární – jsou zkonstruována pro topení tzv. peletami.

Peleta je drobný, pod vysokým tlakem slisovaný kousek dřevní (nebo jiné přírodniny) hmoty válcovitého tvaru. Hmota na pelety vzniká jako vedlejší produkt při zpracování dřeva v podobě pilin a drobných kousků, pro které donedávna nebylo takřka žádné energetické využití. Protože přírodní lignin obsažený v dřevě stačí jako nutné pojivo výlisku, nejsou žádné škodlivé přísady potřebné. Pelety se vyznačují extrémní hustotou a nízkým obsahem vody a používají se jako kvalitní ekologické palivo. Zhutnění při lisování výrazně zmenšuje skladovací objem. Dřevěné pelety zabalené do čistých ochranných papírových obalů lze jednoduše skladovat v garáži, komoře nebo i v bytě. Mají vysokou výhřevnost a navíc po nich zůstává málo popela.

Topení peletami

U primárních kamen, na rozdíl od topení kusovým dřevem, musí být množství paliva a celý spalovací pochod přesně řízený a kontrolovaný mikroprocesorem (při trvalém provozu dosahují až devadesátiprocentní účinnosti). Tento systém má řadu výhod: je ekologický, pohodlný a umožňuje používat krb jako běžné topné těleso. Emise jsou tak malé, že se těchto kamen nedotýkají žádná lokální topná omezení, eventuálně od nich mohou být osvobozena. Podíl oxidu uhelnatého ve spalinách primárních kamen je extrémně nízký.Funguje to tak, že zásobník naplníme peletami, na kamnech nastavíme požadovaný výkonnostní stupeň a pak už se palivo automaticky dopravuje do spalovacího prostoru. Přiměřeně ke zvolenému výkonnostnímu stupni doplňuje automaticky řízený dopravní šnek samočinně správné množství paliva ze zásobníku. Vzduch potřebný ke spalování proudí kontrolovaně k hořáku. Ve spalovací komoře a navozujících topných fázích vyhoří plyny optimálním způsobem a odevzdají energii svému okolí.Vzhledem k promyšlené bezpečnostní technice a odpovídající konstrukci kamen nemohou nastat problémy ani při výpadku elektrického proudu, ani při ztrátě funkčnosti jednotlivých stavebních částí, nebo při jiných poruchách. V takových případech se přísun paliva okamžitě zastaví a během několika minut zhasne plamen ve spalovacím prostoru. Jistě ne náhodou jsou peletová krbová kamna považována za topení budoucnosti.

Krbová kamna jako etážové vytápění

Krbová kamna můžeme použít jako systém malého etážového vytápění. V kamnech je zabudován výměník, který slouží k ohřevu topné vody a ta je přes čerpadlo vedena do radiátorů v dalších místnostech. Na krbová kamna podle typu a výkonu lze napojit až tři radiátory. Celý systém musí uvést do provozu odborná firma, protože pro bezpečný a spolehlivý provoz je nutné zajistit, aby v systému rozvodu topné vody nic nechybělo (expanzometr, čerpadlo, pojistné ventily).

I pro teplou vodu

Výrobci také doporučují souběžnou možnost vyhřívání teplé užitkové vody ve výměníku čili bojleru, kdy se teplo z topidla odebírá v době, kdy vyprodukované teplo nestačíme spotřebovat vytápěním. Uvnitř topidla je v ohništi vložen zásobník vody – jímač tepla, ve kterém se voda ohřívá a proudí dále do systému. Krbová kamna musí mít vyšší výkonovou třídu, nejlépe nad 12 kW, a také jejich opláštění by mělo být takové, aby teplo z topidla neunikalo příliš rychle. V zásadě budeme nejdříve hřát zdroj tepla – tedy krbová kamna, a teprve potom vodu v radiátorech. K vyhřívání ostatních místností je však než dřevo vhodnější používání hnědo nebo černouhelné brikety.