Gobelín a tapisérie

gobelínTkaný koberec, gobelín, půvabná tapisérie, předložka či moderní závěs se mohou stát okrasou i praktickým doplňkem každého bytu. Jsou vhodné i jako milý dárek. Tkaní přitom není rukodělná činnost z pohádek či odkudsi z šera věků – soustředěné tkadleny zabrané samotné do práce i spojené v družné besedě jako v kroužku dávných vyšívaček si tímto způsobem krátí čas  nejen v místnosti za zimních večerů, ale třeba pod stromy na zahradě. Je nezpochybnitelné, že při tvorbě libovolných fantazijních motivů touto prastarou technikou si  úžasně odpočineme. 

(2011)  ***  A začneme pokusem o definici bezmála slovníkovou:

Gobelín – je ručně tkaný nástěnný koberec, obyčejně s uměleckými vzory nebo obrazy. Celá tkanina vzniká většinou stejnou technikou, vzor tvoří střídající se barvy.

Tapisérie – je také ručně tkaný nástěnný koberec. Ve tkanině se však střídají různé techniky (smyčky, řetízek, gobelínové tkaní…), často je doplňovaná vyvazováním dodatkového materiálu (vlna), výšivkou (hedvábí), protkáváním (dracoun) i malbou.

Co je tkaní

Při tkaní se proplétají dvě kolmo se křižující soustavy vláken. Podélná soustava se jmenuje osnova a tvoří délku tkané věci. Příčná soustava se jmenuje útek a tvoří šířku tkaniny. Způsob, jakým se osnova a útek vzájemně proplétají, se nazývá vazba tkaniny. Je důležitým činitelem pro tkaní. Má vliv na vzhled tkaniny a na její pevnost, měkkost, hladkost, pružnost nebo drsnost. Místo, kde se kříží osnova s útkem, se nazývá vazný bod. Podle toho, která ze dvou soustav nití je nahoře (směrem k nám), nazýváme vazný bod osnovní nebo útkový. Místo, kde leží osnova nad útkem je vazný bod osnovní, kde leží útek nad osnovou je vazný bod útkový.

Vazba plátnová

Je nejjednodušší a nejhustěji provázanou vazbou. Při každém lichém útku provazují liché nitě, při sudém útku nitě sudé. Takže každá osnovní nit mění při každém útku svou polohu. Základ vazby tvoří střída vazby – udává určitý počet osnovních nití a útků, které se ve tkanině pravidelně opakují. Střída plátnové vazby jsou dvě nitě osnovní a dva útky. Chceme-li, aby se osnova s útkem spolu provázaly a vytvořily vazbu, musíme vytvořit tzv. prošlup. Prošlup vzniká zdvihem nebo stahem osnovních nití.

Materiál

Nejvhodnější je kobercová vlna (Řempo nebo velké prodejny s vlnou), nebo se dají použít nejrůznější zbytky vln na pletení. Na gobelín velikosti 30 x 30 cm spotřebujeme cca 30 dg vlny. Na osnovu je vhodné používat hrubší bavlnu (síly asi tří nití perlovky), lze použít i kobercovou vlnu. Materiál si můžeme dokonce upříst sami na kolovrátku.

Výtvarný návrh a příprava rámu

Gobelín i tapisérii většinou předchází výtvarný návrh. Na papír velikosti budoucího koberečku namalujeme zamýšlený vzor a všechny plochy vybarvíme. Ideální je použití suchých nebo olejových pastelů, které dávají možnost plošného malování. Malovat však můžeme čímkoliv. Přes hotový výkres položíme pauzovací papír, na který zachytíme (např. černým fixem) hlavní tvary (obrysy). Můžeme je překreslit na pevnější papír, který lepenkou přichytíme pod osnovní nitě. O tkaní na stavu pojednáváme jinde. Zde použijeme rám, který  je sestaven ze dvou delších a dvou kratších latěk, takže tvoří obdélník. Nejednodušší je koupit si ve výtvarných potřebách tzv. blind rám, který nabízejí v různých velikostech. Na kratší strany rámu natlučeme v rozestupech 1 cm hřebíčky. Hřebíčky natloukáme ve dvou řadách střídavě nad sebou, aby lišta nepraskla.

Natažení osnovy na rám

Osnova se napíná vedením nitě od hřebíčku v dolní straně k protilehlému hřebíčku ve straně horní a zpět. Musí být napnuta pevně. Začátek osnovní nitě přivážeme k rámu. Osnovní nit vedeme omotáním kolem 1. hřebíčku, dole ji jen zahákneme, nahoře obtočíme kolem hřebíčku, z něhož jsme vycházeli a přejdeme nití na hřebíček sousední… Dosáhneme-li požadované šíře koberečku, přivážeme konec osnovy opět k rámu.

Než začneme tkát

Pod osnovu podsuneme výtvarný návrh, který přichytíme izolepou k rámu. Anebo pracujeme bez výtvarného návrhu podle fantazie. Po napnutí osnovy v příslušné šíři vsuneme do její horní části dvě laťky cca 3 cm široké tak, že jednu střídavě propleteme osnovou (ob jednu nit lichou) a druhou propleteme opačně (ob jednu nit sudou). To se nazývá osnovní kříž. První laťka slouží k nadzvedávání osnovy – vznikne mezera, kterou jednu řadu útku jednoduše protáhneme (druhou musíme protkat po jednotlivých vláknech osnovy). Druhá laťka slouží k uvolnění osnovních nití, když dotkáme práci až nahoru. Do spodní části osnovy umístíme kus tuhého kartonu, neboť nemůže začínat bez určité vůle, bez které by se nedaly uvázat spodní části osnovy. Karton nemusí být rovný, může mít tvar zakřivený podle našeho záměru. Zasuneme ho tak, že ho střídavě proplétáme osnovou.

Jednoduché tkaní

Gobelín je nejlepší tkát rukama, lze však použít i tkalcovskou jehlu. Při nejjednodušší vazbě plátkové se útek provléká stejně jako tyče osnovního kříže – střídavě jednou pod a jednou nad osnovní nit, v druhé řadě pak opačně: nejprve nad a pak pod osnovní nit. První a druhá řada se stále střídají. Útek se provléká ve smotku, také jej můžeme navinut na dřevěnou tkací jehlu. Koneček nitě z úplného začátku zatkáme do tkaniny až po dvou třech řadách, aby nezůstal úplně na kraji. Důležitou pomůckou je těžší vidlička (případně řídký železný hřeben), kterou se útek přitlouká, tzn., že se přisunuje k již hotové tkanině. Aby se tkanina nestahovala, útek musíme vyvolnit tak, že nit vedeme po úsecích obloučkem, který pak stlučeme vidličkou. Kdybychom oblouček neudělali, tkanina by se po stranách stahovala.

Nastavování útku

Nitě zůstávají po celou dobu tkaní na rubové straně volné. Během práce se nenavazují, jen se konce vždy prostrčí do rubu. Při přechodu jednotlivých barev buď zůstává v tkanině mezera (jsou-li barvy nad sebou kolmo), nebo bez mezer (vedeme-li nitě střídavě šikmo tam a zpět. Přetahované nitě jsou z rubu vidět (princip je stejný jako u norských svetrů).

Zakončení

Hotová práce se odstřihne od rámu a vždy dvě vedle sebe  ležící nitě osnovy se sváží uzlíkem. Záleží na záměru autora, zda bude kobereček zakončen třásněmi, nebo jestli je zapošije do rubu. Práci otočíme na rub a postupně svazujeme vždy dvě volné nitě vedle sebe (začátek jedné barvy a konec druhé) obyčejným uzlem a zbytky nití odstřihneme. Nakonec můžeme gobelín podšít plátnem. Práce vypadá precizněji a nehrozí, že se konce jednotlivých útků začnou při neopatrném zacházení vyvlékat.

Pracovní postup  (souhrn)

1. Na kratší strany rámu natlučeme v rozestupech 1 cm hřebíčky. Hřebíčky natloukáme ve dvou řadách střídavě nad sebou, aby lišta nepraskla. Začátek osnovní nitě přivážeme k rámu a vytvoříme osnovu.

2. Osnovní nit omotáme kolem prvního hřebíčku, vedeme ji k hřebíčku protilehlému, za ten ji pouze zachytíme a vedeme zpět k prvnímu hřebíčku, kde ji omotáme a přejdeme na sousední hřebíček a zase dolů.

3. Karton o kousek širší než osnova a vysoký asi 20 cm provlékneme osnovními nitěmi jednou nad a jednou pod. Do horní části osnovy střídavě propleteme dvě laťky cca 3 cm široké. Vytvořili jsme osnovní kříž.

4. Začátek útku, který po třech řadách zatkáme do osnovy, přidržíme u okraje a smotek protahujeme osnovou plátnovou vazbou (střídavě jednou pod a jednou nad osnovními nitěmi). Můžeme použít i tkalcovskou jehlu.

5. Pootočíme laťkou osnovního kříže a v osnově vznikne tzv. prošlup, kterým útek jednoduše protáhneme na druhou stranu (v místech, kde byl útek nad osnovními nitěmi je ve druhé řadě pod nimi.) Další řadu však opět budeme proplétat.

6. Při obtočení první i poslední nitě osnovy útek přidržíme, vytvoříme oblouk, na který poklepáváme těžší vidličkou (stloukání) a teprve potom okraj pustíme a pokračujeme dál. Bez vytváření oblouku by se tkanina zužovala.

7. Při střídání barev protáhneme konec nitě, s níž jsme pracovali a začátek nitě nové barvy do rubu a necháme je volně viset. Protáhneme novou barvu a řadu stlučeme vidličkou, čímž volné konce v tkanině upevníme.

8. Hotovou práci jednoduše ustřihneme těsně u hřebíčků. Opatrně sundáme a hned začneme svazovat odstřižené nitě osnovy vždy po dvou. Tímto způsobem vytvoříme třásně. Ty buď zastřihneme na stejnou délku, anebo je zašijeme do rubu.

9. Po ukončení tkaní a po svázání všech osnovních nití do třásní ve všech případech oba konce nití na rubu svážeme. Těsně nad uzlíkem odstřihneme. Chceme-li aby práce vypadala precizněji, můžeme gobelín podšít plátnem.