Co s křivým stavebním dřevem?

Dřevo na stavbu

Podařilo se vám koupit dřevo na pile za celkem přijatelnou cenu?Zázraky se občas dějí. Štěstíčko ovšem není dokonalé – pořezáním kmenů na prkna a fošny a jejich vysušením, případně protažení srovnávačkou, ještě materiál pro vaši stavbu připraven není. Budete ho muset ohoblovat a zarovnat, neboli kapovat, protože při jeho strojovém zpracování, sušení a skladování vznikly zpravidla i pro nás nežádoucí efekty. Co s křivým stavebním dřevem.

(2012 – aktualizováno) Základní chyby řeziva jsou příčné prohnutí, zborcení do oblouku, hákovité zborcení a zborcení přes roh. Všechny vznikají především při sušení, kdy se řezivo od ideální roviny bortí. Tak s tím zkusme něco udělat.

Kontrolujeme nákup

Defekty na první pohled neviditelné snadno zjistíme při kontrole dlouhým rovným kovovým plocháčem, jímž zároveň můžeme ověřit průběh vyrovnávání, do kterého se pustíme. Nebo můžeme použít dvou dlouhých rovných a dokonale opracovaných latí, které přiložíme k oběma koncům kontrolovaného řeziva, pohledem snadno zjistíme směr deformace. Při formátování řeziva kdy opracováváme povrch dokud není perfektně rovný, hladký a řezivo nezíská požadovanou tloušťku, používáme dva rozdílné postupy – volba toho, který použijeme, závisí na rozsahu vad.

Každé prkno jiné

 • Prkno příčně prohnuté má delší hrany vyhnuté vzhůru. Musíme je proto zhoblovat do roviny se středem prkna. Rovněž z druhé strany je třeba ohoblovat vyhnutí do roviny.
 • Obloukovitě zborcené prkno má oba kratší konce zvednuté. Musíme ho proto ohoblovat do roviny se středem oblouku. Totéž platí o jeho protilehlé straně, kde však musíme ohoblovat vrchol oblouku do roviny s kraji.
 • Hákovitě zborcené prkno nemá rovné boky, proto musíme na jedné straně zhoblovat vyhnutí boku na středu a na druhé straně vystupující konce.
 • A prkno zborcené přes roh nemá rohy na jedno straně v rovině, musíme je proto ohoblovat a přizpůsobit i tloušťku prkna.

Ručním nebo elektrickým hoblíkem?

Drobnější vady odstraníme ohoblováním vystouplých míst do plochy. S většími defekty je třeba řezivo přiříznout na délku nebo šířku ještě před hoblováním, aby množství materiálu, které je nutné odstranit, bylo co nejmenší. Je jedno jestli řezivo opracováváme ručně nebo strojově. První krok, při němž zarovnáme lícovou plochu, je poměrně složitý, ať již pracujeme s ručním nebo elektrickým hoblíkem, protože na jeho zvládnutí záleží celý výsledek našeho snažení. Jakmile je lícová plocha hotova, je nutné si ji vhodným způsobem spolu s prvním zarovnaným bokem označit. Od této lícové strany se odvíjejí všechny další postupy, například řezání nebo umístění spojů.

Hranění řeziva

Úspěch při jakékoliv práci se dřevem závisí na přesnosti, což obvykle znamená práci s rovinou, a je proto důležité si řezivo ještě před dalším zpracováním připravit a vyrovnat. Tomuto se říká hranění neboli omítání řeziva. Platí to i u našeho nákupu na pile. Jinak se to týká především měkkého dřeva, z jehož povrchu často vystupují neuspořádaná vlákna. Může mít i olámané či poškozené hrany. Ohraněné dřevo má plochy perfektně hladké, ty sousedící spolu svírají pravý úhel a protilehlé jsou rovnoběžné. Ke hranění dřeva použijeme buď ruční, nebo elektrické nářadí: pro začátečníka je vhodnější ruční, protože se při něm lépe seznámí s nejdůležitějšími zásadami práce a získá cit pro chování dřeva. A naučí se pracovat přesně a pečlivě.

Jak „narovnat“ křivé prkno

Není vám následující věta povědomá? „Jo, milej zlatej, tohleto je dřevo na prd! S křivým matriálem už nic neuděláš…“ Ale co když jo?

 1. Vybereme lepší plochu jako lícovou a ohoblujeme ji do roviny a do hladka. Prkno na hoblici upneme mezi poděráky a jeho rovinnost kontrolujeme pravítkem. Lícovou plochu označíme (značka je důležitá při použití rejsku nebo úhelníku).
 2. Upneme prkno do vozíku hoblice a ohoblujeme bok základní hranou do pravého úhlu k lícové straně. Přesnost kontrolujeme přiloženým úhelníkem a ocelovým pravítkem. Na ohoblovaný bok přeneseme značku z lícové strany.
 3. Na rejsku si podle pravítka nastavíme požadovanou šířku mezi bokem těla a hrotem. Opracovávané prkno upneme naplocho a poněkud šikmo do vozíku hoblice a opatrně po jeho boku vedeme rejsek. Rýhu vyryjeme po celé délce strany.
 4. Označíme si odstraňovanou část šířky prkna a to upneme do vozíku hoblice vodorovně. Hloubku úběru postupně zmenšujeme. Těsně předtím, než dosáhneme značky, zhoblujeme na její úroveň pouze hrany. Pak ubereme jen pár třísek a získáme hladký bok.
 5. Změříme nejmenší tloušťku prkna a na tento rozměr nastavíme hrot rejsku. Po celé délce boku pak vyryjeme rýhu. S postupující praxí dokážeme tloušťku změřit od oka. Ohoblujeme plochu až k rýze, výsledek průběžně kontrolujeme.
 6. S pomocí přiloženého úhelníku a orýsovacího nože označíme délku. Od skutečného okraje ponecháme minimální odstup 6 mm pro bezpečné odříznutí konce pilou. Ocelovým pravítkem pak odměříme největší možnou nebo potřebnou délku.
 7. Pro vyznačení rýh použijeme úhelník. Přiložíme čepel ke značce a rukojeť přitlačíme k základní hraně. Rejskem pak vyryjeme rýhu a přeneseme ji na zbývající plochu a boky. Budeme-li pracovat přesně, linie se na koncích musí setkat.
 8. Vyšrafujeme tužkou část určenou k odříznutí. Pilou čepovkou pak oba konce odřízneme. Pilu vedeme rovnoměrnou silou a plynule. Řezaný konec neodlamujeme, pila musí přeřezat všechna vlákna, jinak hrozí jejich vyštípnutí a poškození čela.
 9. Čelo prkna zarovnáme hoblíkem. Bok ve směru řezu podložíme odřezkem, abychom nevytrhali vlákna. Prkno i odřezek upneme do vozíku hoblice co nejníže, abychom zajistili dostatečný stisk a zamezili vibracím. Jemně ohoblujeme obě čela.